Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne zatrzymanych kłów

Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne zatrzymanych kłów
Opis dwóch przypadków
Ewa Maruszewska i Rafał Koszowski

Zatrzymanie kłów górnych to problem szczególny zarówno ze względów estetycznych,  jak i z punktu widzenia prawidłowego zwarcia, kształtu łuku zębowego, prawidłowej wymowy. Zatrzymanie kłów dolnych występuje znacznie rzadziej w porównaniu z kłami górnymi i z powodu mniejszej roli, jaką odgrywają kły dolne, problem bywa czasem długo niezauważony. W pracy opisano dwa przypadki  zatrzymanych kłów – górnego i dolnego, leczonych chirurgiczno-ortodontycznie. U jednej z przedstawionych pacjentek zatrzymany kieł górny odsłonięto metodą zamkniętego wyrzynania, u drugiej kieł dolny – metodą okienkową.

Maruszewska

Surgical-orthodontic treatment of impacted canines. Description of two cases

Upper canine impaction is particularly problematic both for aesthetic reasons as well as because of its impact on occlusion, the shape of the dental arch, and the patient's speech.  Impaction affects mandibular canines much more rarely than maxillary canines and because of the lesser role played by mandibular canines the problem sometimes goes unnoticed for a long time. The present study describes two cases involving impacted  canines – both maxillary and mandibular – treated surgically and orthodontically.  The impacted maxillary canine of one of the treated patients was brought to the dental arch using the closed eruption method while the second was treated surgically with the open window technique. 


Artykuł ukazał się w nr. 6/2015 MS
KUP ARTYKUŁ