Ranula – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Ranula – case report

Dorota Mierzwa, Monika Myszko-Coelho, Iwona Bednarz, Jakub Hadzik


Streszczenie
W pracy przedstawiono  przypadek kliniczny 26-letniej pacjentki z ranulą. Ranula to torbiel związana z zastojem śliny, który jest spowodowany zaburzeniem drożności przewodu wyprowadzającego ślinianki. Przedstawiono diagnostykę, różnicowanie i metody leczenia. 

Hasła indeksowe: ranula, żabka, torbiel zastoinowa, ślinianka podjęzykowa

Summary
The study describes a clinical case of a 26-year old female with a ranula. Ranula is a retention cyst formed by the extravasation of mucus from the sublingual gland, due to continued production of saliva in the presence of ductal obstruction. A description is given of the diagnosis, differentiation and methods of treatment. 
 
Key words: ranula, salivary gland cyst, sublingual gland


PIŚMIENNICTWO
1. Seong-Ha K. i wsp.: Giant plunging ranula: a case report. Imaging science in dentistry, 2013, 43, 55-58.
2. Szubert P., Sokalski J.: The stagnant cysts of sublingual salivary gland treated in the Stomatological Surgery Division of the Institute of Stomatology of the Medical Academy in years 1990-2000.  Nowa Stomatol., 2002, 5, 20, 71-72.
3. Strzalkowska A., Kunc A.: Appearance of mucocele in the course of orthodontic fixed treatment – case eport. Dent. Med. Probl., 2005, 42, 2, 387-390.
4. Bahnassy M.: A huge oral ranula. Oman Medical Journal,  2009, 24, 4,  306-307.
5. Jaishankar S. i wsp.: Ranula – a case report. JIADS, 2010, 1, 3, 52-53.
6. Zhao Y.F. i wsp.: Clinical review of 580 ranulas. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2004, 98, 30, 281-287.
7. Harrison J.D. i wsp.: Postmortem investigation of mylohyoid hiatus and hernia: aetiological factors of plunging ranula. Clin. Anat.,  2013, 26, 693-699.
8. Chow T.L., Chan S.W., Lam S.H.: Ranula successfully treated by botulinum toxin type A: report of 3 cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2008, 105, 1, 41-42.