Adhezyjna technika odbudowy złamanego zęba z wykorzystaniem fragmentu własnej korony

Adhezyjna technika odbudowy złamanego zęba z wykorzystaniem fragmentu własnej korony

Adam Romaniuk-Demonchaux        

W pracy opisano przypadek odbudowy złamanej korony zęba z wykorzystaniem fragmentu własnej korony.

RomaniukRyc. 5. Płukanie kanału w trakcie leczenia endodontycznego.


Adhesive technique in restoration of fractured tooth utilising a fragment of the patient’s own crown

The study describes a case of restoration of fractured tooth crown utilising a fragment of the patients own crow.


Artykuł ukazał się w nr. 6/2015 MS
KUP ARTYKUŁ