Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych z martwą miazgą

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
 

Adam Zawadka i Aneta Olszewska

Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych z martwą miazgą wiąże się z wieloma trudnościami i dość często kończy się niepowodzeniem. Udowodniono, iż dotychczas stosowane metody leczenia tych zębów nie są satysfakcjonujące. Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie piśmiennictwa, nowych kierunków postępowania w przypadkach zębów z martwą miazgą z nieukończonym rozwojem korzenia. Dzięki zastosowaniu nowych technik leczenia staje się możliwe przywrócenie i zachowanie żywej miazgi zęba.

zęby niedojrzałe, regeneracja miazgi, komórki macierzyste

Summary

The endodontic treatment of permanent immature teeth with non-vital pulp is associated with many difficulties and relatively frequently ends in failure. It has been shown that the methods used up till now, for treating these teeth have not been satisfactory. The aim of this study is to make a comparison, on the basis of the literature, of new approaches in procedure in cases of teeth with non-vital pulp and incomplete root apex. Thanks to the use of new techniques, it is becoming possible to regenerate and retain a vital pulp.

immature teeth, pulp regeneration, stem cells