Leczenie chirurgiczno-ortodontyczne zatrzymanych kłów. Opis dwóch przypadków

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Surgical-orthodontic treatment of impacted canines. Description of two cases

Ewa Maruszewska i Rafał Koszowski


Streszczenie
Zatrzymanie kłów górnych to problem szczególny zarówno ze względów estetycznych,  jak i z punktu widzenia prawidłowego zwarcia, kształtu łuku zębowego, prawidłowej wymowy. Zatrzymanie kłów dolnych występuje znacznie rzadziej w porównaniu z kłami górnymi i z powodu mniejszej roli, jaką odgrywają kły dolne, problem bywa czasem długo niezauważony. W pracy opisano dwa przypadki  zatrzymanych kłów – górnego i dolnego, leczonych chirurgiczno-ortodontycznie. U jednej z przedstawionych pacjentek zatrzymany kieł górny odsłonięto metodą zamkniętego wyrzynania, u drugiej kieł dolny – metodą okienkową.

Hasła indeksowe: ząb zatrzymany, kły zatrzymane, leczenie chirurgiczno-ortodontyczne

Summary
Upper canine impaction is particularly problematic both for aesthetic reasons as well as because of its impact on occlusion, the shape of the dental arch, and the patient's speech.  Impaction affects mandibular canines much more rarely than maxillary canines and because of the lesser role played by mandibular canines the problem sometimes goes unnoticed for a long time. The present study describes two cases involving impacted  canines – both maxillary and mandibular – treated surgically and orthodontically.  The impacted maxillary canine of one of the treated patients was brought to the dental arch using the closed eruption method while the second was treated surgically with the open window technique.
 
Key words: impacted tooth, impacted canines, surgical-orthodontic treatment

PIŚMIENNICTWO

 1. Kokich V.G.: Surgical and orthodontic management of impacted maxillary canines. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2004, 126, 278-283.
 2. Aras M.H.: Evaluation of surgical-orthodontic treatments on impacted mandibular canines. Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucal., 2011, 1, 16, 7, 925-928.
 3. Gil J.V.P. i wsp.: The meridian incision: a technical modification in the conservative surgery of the impacted maxillary canine. Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucal., 2008, 1, 3, 1, 36-38.
 4. Ericson S., Kurol J.: Radiographic examination of ectopically erupting maxillary canines. Am. J. Ortod. Dentofac. Orthop., 1987, 91, 483-492.
 5. Papadopoulos M.A. i wsp.: Impacted teeth in a Greek malocclusion population. Hel. Orthod. Rev., 2001, 4, 103-117.
 6. Szarmach J.I., Waszkiel D., Marczuk-Kolada G.: Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego. Czas. Stomatol., 2006, 59, 2, 118-125.
 7. Haney E. i wsp.: Comparative analysis of traditional radiographs and cone-beam computed tomography volumetric images in the diagnosis and treatment planning of maxillary impacted canines. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2010, 137, 5, 590-597.
 8. Chaushu S. i wsp.: Periodontal status following surgical-orthodontic alignment of impacted central incisor with an open-eruption technique. Eur. J. Orthod., 2003, 25, 6, 579-584.
 9. Becker A. i wsp.: Closed-eruption surgical technique for impacted maxillary incisors: a postorthodontic periodontal evaluation. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2002, 122, 9-14.
 10. Cercadillo-Ibarguren I. i wsp.: Periodontal health and esthetic results in impacted teeth exposed by apically positioned flap technique. Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucal., 2011, 1, 16, 1, 89-95.
 11. Crescini A. i wsp.: Tunnel technique for the treatment of impacted mandibular canines. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 2009, 29, 213-218.
 12. Chaushu S., Becker A., Chaushu G.: Lingual orthodontic treatment and absolute anchorage to correct an impacted maxillary canine in an adult. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2008, 134, 811-819.
 13. Poggio P.M. i wsp.: “Safe zones”: a guide for miniscrew positioning in the maxillary and mandibular arch. Angle Orthod., 2006, 76, 2,191-197.
 14. Kawala B., Szeląg J.: Postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne w nietypowych przypadkach zębów zatrzymanych. Dent. Med. Probl., 2003, 40, 2, 355-362.
 15. Becker A., Chaushu S.: Success rate and duration of orthodontic treatment for adult patients with palatally impacted maxillary canines. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2003, 124, 5, 509-514.
 16. Crescini A. i wsp.: Orthodontic and periodontal outcomes of treated impacted maxillary canines. Angle Orthod., 2007, 77, 4, 571-577.