Cyfrowe projektowanie uśmiechu (Digital Smile Design) – narzędzie do planowania leczenia estetycznego oraz komunikacji z pacjentem

Cyfrowe projektowanie uśmiechu (Digital Smile Design) – narzędzie do planowania leczenia estetycznego oraz komunikacji z pacjentem
Wojciech Kobyliński, Michał Fidecki

Współczesny plan estetycznego leczenia stomatologicznego zaczyna się od analizy twarzy, dla której wyodrębniono szereg parametrów określanych jako „złote” zasady estetyki. Na ich podstawie przeprowadza się leczenie estetyczne.

Cyfrowe planowanie uśmiechu (Digital Smile Design – DSD) jest systemem analizy skalibrowanych fotografii przy zastosowaniu ogólnodostępnych programów komputerowych. Na podstawie wprowadzonych parametrów estetycznych można w precyzyjny sposób zaprojektować wygląd zębów.

W artykule przedstawiono opis przypadku, w którym do leczenia zastosowano metodę DSD.

DSD


Digital Smile Design – a tool for aesthetic treatment planning and patient communication

A modern plan for aesthetic dental treatment begins with an analysis of the face in which a wide series of parameters are highlighted and which can be described as the golden fundamentals of aesthetics. Aesthetic treatment is carried out on this basis.
Digital Smile Design (DSD) is a system of analysis of calibrated photographs using generally available computer programs. On the basis of the input of aesthetic parameters it is possible, in a precise way to plan the appearance of the teeth.
The article describes a case in which the DSD method was used.

Artykuł ukazał się w nr. 3/2015 MS