Metody zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zębów

Metody zapobiegania zanikowi wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zębów
Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak

Zanik poekstrakcyjny wyrostka zębodołowego jest zjawiskiem fizjologicznym. Prowadzi on do ubytku podłoża kostnego i pokrywającego go dziąsła, ograniczając tym samym możliwości wprowadzenia wszczepów śródkostnych z powodu zmniejszenia odległości do istotnych struktur anatomicznych. W pracy opisano mechanizm poekstrakcyjnego zaniku kości oraz metody zachowania kształtu wyrostka zębodołowego.

ABC MS 2.2015
Zębodoły poekstrakcyjne zamknięte szczelnie tkanką miękką pobraną z podniebienia.


Methods of the alveolar ridge preservation after tooth extraction
Summary
Post-extraction alveolar atrophy is a physiological phenomenon. It leads to the loss of the bony substructure and of the gum that covers it. At the same time it limits the insertion of intraosseous implants, due to the decrease in proximity to significant anatomical structures. The study also describes the mechanism of post-extraction bone resorption and methods of preserving the shape of the alveolar ridge.


Artykuł ukazał się w nr. 2/2015 MS