Zastosowanie różnych obrazowanych objętości tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) w diagnostyce stomatologicznej. Opis przypadków

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Use of variable imaging fields of cone beam computed tomography (CBCT) in dental diagnostics. Case descriptions

Mariusz Kochanowski i Oskar Armata


Streszczenie
W pracy opisano zastosowanie różnych pól obrazowania tomografii komputerowej wiązki stożkowej. Przedstawiono przypadki, w których obrazowanie wolumetryczne przyczyniło się do postawienia trafnej diagnozy i podjęcia odpowiedniego leczenia. Różne pole obrazowania CBCT zwiększyło wachlarz jej zastosowania w każdej dziedzinie stomatologii i laryngologii.

Hasła indeksowe: tomografia komputerowa wiązki stożkowej (CBCT), tomografia wolumetryczna, różne pola obrazowania, rekonstrukcja obrazów 3D

Summary
The study describes the use of various imaging fields in cone beam computed tomography. Cases are described in which volumetric imaging was a factor in the correct diagnosis and in undertaking the proper treatment. Variable CBCT imaging enlarges the scope of its use in each field of dentistry and laryngology.

Key words: cone beam computed tomography (CBCT), volumetric tomography, variable imaging fields, reconstruction of  3D images

PIŚMIENNICTWO
1. Sukovic P.: Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod. Craniofac. Res., 2003, Suppl. 1, 31-33.
2. Kau C.H. i wsp.: Cone-beam computed tomography of the maxillofacial region – an update. Int. J. Med. Robotics Comput. Assist. Surg., 2009, 5, 366-380.
3. Ritman E.L. i wsp.: Three dimensional imaging of the heart, lungs and circulation. Science, 1980, 210, 273-280.
4. Robb R.: The dynamic spatial reconstructor: an X-ray video-fluoroscopic CT scanner for dynamic volume imaging of moving organs. IEEI Trans. Med. Imaging, 1982, 1, 22-23.
5. Sinak L.J. i wsp.: The dynamic spatial reconstructor: investigating congenital heart disease in four dimensions. Cardiovasc. Intervent. Radiol., 1984, 7, 3-4, 124-139.
6. Farman A.G., Scarfe W.C.: The basics of maxillofacial cone beam computed tomography. Semin. Orthod., 2009, 15, 2-13.
7. Arai Y. i wsp.: Development of a compact computed tomographic apparatus for dental use. Dentomaxillofac. Radiol., 1999, 28, 245-248.
8. Mozzo P. i wsp.: A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary results. Eur. Radiol., 1998, 8, 1558-1564.
9. Różyło-Kalinowska I., Różyło T.K.: Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej. Mag. Stomatol., 2010, XX, 4, 12-18.
10. Howerton W.B. Jr., Mora M.A.: Advancements in digital imaging. What is new and on the horizon? J. Am. Dent. Assoc., 2008, 139, Suppl. 3, 20‑24.
11. Loubele M. i wsp.: Image quality vs. radiation dose of four cone beam computed tomography scanners. Dentomaxillofac. Radiol., 2008, 37, 6, 309‑319.
12. Scarfe W.C., Farman A.G.: What is cone-beam and how does it work? Dent. Clin. North  Am., 2008, 52, 4, 707‑730.
13. Krzyżostaniak J., Surdacka A.: Rozwój i zastosowanie tomografii wolumetrycznej CBCT w diagnostyce stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa. Dent. Forum, 2010, 2, 38, 83-88.
14. De Vos W., Casselman J., Swennen G.R.J.:  Cone-beam computerized tomography (CBCT) imaging of the oral and maxillofacial region: a systematic review of the literature. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 2009, 38, 609-625.
15. Scarfe W.C. i wsp.: Use of cone beam computed tomography in endodontics. Int. J. Dent., 2009, 1-20.
16. Wojciechowski W., Urbanik A.: Rola tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych w stomatologii. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2012, 1, 18, 31-34.