Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM

Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM
Opis przypadków
Katarzyna Buss-Maleszka, Krzysztof Drobnik, Beata Dejak

W pracy przedstawiono dwie metody wykonania koron pełnoceramicznych na wszczepach z użyciem skanera cyfrowego oraz frezarki systemu CEREC. Opisano metodę wykonania korony przykręcanej na wszczepie  oraz korony cementowanej na łączniku indywidualnym, przygotowanych w czasie jednej wizyty pacjenta. Przedstawiono kolejne etapy pracy, opierając się na  przypadkach własnych.

Methods of constructing  crowns on implants in the CAD/CAM digital system – case descriptions

The study describes two methods of constructing  all-ceramic crowns on implants using a digital scanner and CEREC system milling burs. A description is given of a method for making screw-on crowns on implants and crowns cemented on an individual abutment, prepared during one patient visit. Further stages of work were presented, based on the authors
  own cases.


Artykuł ukazał się w nr. 11/2014 MS
KUP ARTYKUŁ