Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację

Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację

Shape and surface of dental implants. Influence on osseointegration

Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak 

Powierzchnia i kształt wszczepów śródkostnych mają bezpośredni wpływ na zjawisko osteointegracji. Parametry te przechodziły wiele modyfikacji praktycznie od początku zastosowania wszczepów stomatologii.  W pracy opisano cechy kształtu i powierzchni wszczepów, określono ich funkcje, a także przedstawiono przyszłe cele i kierunki badań.

 
The surface and shape of intraosseous implants have a direct influence on the phenomenon of osseointegration. These parameters have undergone many practical modifications, practically from the beginnings of  implant dentistry. The study describes the properties of the shape and surface of implants, describes their function and also presents future aims and direction of studies.

Implanty

Artykuł ukazał się w nr. 9/2014 MS
KUP ARTYKUŁ