Odbudowa estetyczna zębów żuchwy w odcinku 35-45 z zastosowaniem licówek porcelanowych. Fotoreportaż kliniczny

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Jacek Ciesielski
 
Streszczenie
W kolejnym przypadku z praktyki autora pracy opisanym w fotoreportażu klinicznym powodem zgłoszenia się pacjenta na konsultację był zarówno problem natury estetycznej – niekorzystny kształt zębów żuchwy i zaburzenia zwarcia, jak i medycznej – nadwrażliwość zniszczonych zębów. Zastosowanie w rekonstrukcji P-A (posterior – anterior) licówek porcelanowych przyniosło zamierzony efekt terapeutyczny – redukcję nadwrażliwości zębów oraz przywrócenie utraconej wysokości zwarcia, a także estetyczny – przywrócenie zębom właściwego kształtu.
odbudowa, okluzja, licówki porcelanowe, rekonstrukcja, utracona wysokość zwarcia
 
 
In a consecutive case from the author’s practice, illustrated with a clinical photo report, the reason for the presentation of the patient was both a problem of aesthetics (unfavourable shape of mandibular teeth and disturbed occlusal area) as well as medical (hypersensitivity of destroyed teeth). The use of porcelain facings in the P-A reconstruction brought the desired therapeutic effect (reduction of dental hypersensitivity and restoration of lost vertical dimension) together with aeshetics (restoration of proper shape of teeth).
estoration, occlusion, porcelain facings, reconstruction, lost vertical dimension