Zastosowanie szyny zgryzowej w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Elżbieta Kotarska
 
Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek kliniczny, w którego leczeniu zastosowano szynę zgryzową.
bruksizm, artykulator, szyna zgryzowa
 
 
Summary
The article describes a clinical case in which use was made of an occlusal splint.
bruxism, dental articulator, occlusal splint