Odbudowa złamanych głęboko poddziąsłowo zębów siecznych z zastosowaniem techniki płata śluzówkowo-okostnowego. Fotoreportaż kliniczny

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Restoration of deeply subgingivally fractured incisors using the mucoperiosteal flap technique. Clinical photo report

Daniel Bieszczad

 

W artykule opisano przypadek odbudowy złamanych głęboko poddziąsłowo zębów siecznych z zastosowaniem techniki płata śluzówkowo-okostnowego.

płat śluzówkowo-okostnowy, indeks silikonowy, technika warstwowa
 
Daniel Bieszczad

Restoration of deeply subgingivally fractured incisors using the mucoperiosteal flap technique. Clinical photo report

mucoperiosteal flap, silicone index, layering technique