ABC IMPLANTOLOGII

ABC IMPLANTOLOGII

Biomateriały stosowane w implantologii

Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak

Ubytki kostne oraz niedobory tkanek jamy ustnej powstałe po ekstrakcjach zębów oraz na skutek długotrwałych procesów patologicznych niejednokrotnie uniemożliwiają optymalną rehabilitację protetyczną układu stomatognatycznego, są także przyczyną schorzeń przyzębia. Zastosowanie materiałów kościozastępczych oraz błon zaporowych stanowi podstawę sterowanej regeneracji kości – GBR i sterowanej regeneracji tkanek jamy ustnej – GTR, wykorzystywanych we współczesnej chirurgii stomatologicznej, implantologii i periodontologii. W artykule  przedstawiono przegląd materiałów, ich klasyfikację, zastosowanie oraz przykłady dostępnych na rynku preparatów.


Biomaterials  used in implantology

Bone defects and deficiencies of oral tissues as a result of tooth extraction or as a result of long term pathological processes, not infrequently make impossible the optimum prosthetic rehabilitation of the stomatognathic system. They are also a cause of periodontal disease. The use of bone substitutes and barrier membranes form the basis of guided bone regeneration – GBR and guided tissue regeneration in the oral tissues – GTR that are used in modern oral surgery, implantology and periodontology. The article presents a review of material, its classification, its use and examples of preparations that are available on the market.


Artykuł ukazał się w nr. 6/2014 MS
Kup artykuł