Gotowość lekarza stomatologa do zastosowania elektronicznej dokumentacji pacjenta w codziennej praktyce stomatologicznej

Artykuł wymaga zalogowania

Readiness of the dental surgeon to use electronic patient records in everyday dental practice