Zastosowanie podnabłonkowej tkanki łącznej w przedortodontycznej augmentacji dziąsła zębodołowego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
 AAgnieszka Droździk, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Elżbieta Dembowska, Mariusz Lipski
 

W pracy przedstawiono procedurę augmentacji dziąsła przed leczeniem ortodontycznym Prezentowane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność zastosowania przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej w powiększaniu wymiaru poziomego dziąsła.

tkanka łączna, augmentacja dziąsła, leczenie ortodontyczne
 
Use of subepithelial connective tissue graft in pre-orthodontic augmentation of alveolar gingiva

Agnieszka Droździk, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Elżbieta Dembowska, Mariusz Lipski

The study describes the procedure of gingival augmentation before orthodontic treatment. The results shown confirm the high success rate of using grafts of subepithelial connective tissue to increase the volume of horizontal gingiva.

connective tissue, gingival augmentation, orthodontic treatment