Magazyn Stomatologiczny, 9/2022

TEMAT NUMERU: Lasery w praktyce lekarza dentysty

 
W numerze:
  • ARTYKUŁ Z FILMEM Leczenie zęba siecznego szczęki z resorpcją przyszyjkową
  • ARTYKUŁ Z CYKLU Powtórne leczenie endodontyczno-rekonstrukcyjne
  • REPORTAŻ KLINICZNY Odbudowa mikrodontycznych zębów siecznych bocznych szczęki z wykorzystaniem licówek
  • SPECJALISTA RADZI Badanie rezonansem magnetycznym głowy i szyi w trakcie leczenia ortodontycznego
  • CYFRYZACJA Przyszłość cyfrowej stomatologii

Wersja drukowana:

Cena: 48.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 48.00 PLN

10
ARTYKUŁ Z FILMEM
Marcin Nowosielski
Leczenie zęba siecznego szczęki z resorpcją przyszyjkową i zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem laserów Er:YAG oraz Nd:YAG. Opis przypadku
22
Kamila Kozak-Jastrzębska
Leczenie brodawczaka płaskonabłonkowego błony śluzowej języka za pomocą lasera diodowego. Opis przypadku
28
KURSY – KONFERENCJE – TARGI
32
Katarzyna Morawska, Urszula Kołodziej, Katarzyna Kozioł, Anna Zalewska
Leczenie zainfekowanej torbieli zęba 24. Trudności diagnostyczne. Rola rentgenodiagnostyki w ustaleniu rozpoznania. Opis przypadku
40
REPORTAŻ KLINICZNY
Yohei Sato, Keisuke Ihara
Odbudowa mikrodontycznych zębów siecznych bocznych szczęki z wykorzystaniem licówek z ceramiki dwukrzemianowo-litowej i cementu kompozytowego
45
ARTYKUŁ Z CYKLU
Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski
Część 2. Obiektywy w fotografi i stomatologicznej
55
ARTYKUŁ Z CYKLU
Adam Romaniuk-Demonchaux
Część 4. Powtórne leczenie endodontyczno-rekonstrukcyjne – możliwości i ograniczenia
84
SPECJALISTA RADZI
Ewa Węgrodzka
Badanie rezonansem magnetycznym głowy i szyi w trakcie leczenia ortodontycznego
86
STRESZCZENIE I KOMENTARZ
Joanna Rasławska-Socha, Agnieszka Droździk
Leczenie tatuażu amalgamatowego za pomocą nowej techniki – mukoabrazji i wolnego przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej
90
PSYCHOLOG W GABINECIE
Milena Marczak
Najczęstsze błędy popełniane przez dentystę w ostatnich minutach wizyty
94
CYFRYZACJA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
Jakub Szymaniak, Grzegorz Romek
Przyszłość cyfrowej stomatologii
98
CIEKAWOSTKI STOMATOLOGICZNE

Szanowni Państwo,
 
tematem miesiąca wrześniowego „Magazynu Stomatologicznego” są LASERY W PRAKTYCE LEKARZA DENTYSTY. Znajdą w nim Państwo dwa opisy przypadków. Pierwszy dotyczy zastosowania lasera do usunięcia brodawczaka, drugi zaś przedstawia wykorzystanie lasera podczas leczenia zęba z resorpcją przyszyjkową (artykuł z fi lmami). Równie ciekawe prace zamieściliśmy w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA. Ja szczególnie polecam Państwu ostatni artykuł z cyklu przygotowanego przez dra Romaniuka-Demonchaux. Tym razem o możliwościach i ograniczeniach ponownego leczenia endodontyczno-rekonstrukcyjnego.

Jak zawsze, pod koniec numeru zamieszczamy streszczenie publikacji z piśmiennictwa światowego oraz odpowiedź specjalisty na pytanie czytelnika.

Mam nadzieję, że we wrześniowym wydaniu „Magazynu Stomatologicznego” każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski