Gingiwektomia wspomagana laserem CO2 i laserem Er, Cr:YSGG w leczeniu rozrostowego zapalenia dziąseł

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Gingivectomy assisted by CO2 and Er, Cr:YSGG lasers in treatment of proliferative gingival inflammation

Agnieszka Droździk i Elżbieta Dembowska

 

Zaawansowany rozrost dziąseł o różnej etiologii może utrudniać zabiegi higieniczne, wpływać na okluzję, żucie i mowę, a także stanowić problem estetyczny. W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z rozrostowym zapaleniem dziąseł, któremu wykonano zabieg konwencjonalnej gingiwektomii uzupełniony gingiwoplastyką z wykorzystaniem laserów CO2 i Er, Cr:YSGG. Po zabiegu nie zaobserwowano komplikacji, takich jak krwawienie, ból czy obrzęk. Obserwacje wskazują, że użycie lasera poprawia gojenie się po konwencjonalnej gingiwektomii.

gingiwektomia wspomagana laserem, gingiwoplastyka
 

Summary

Advanced gingival proliferation of various aetiologies may complicate hygiene procedures, affect occlusion, chewing and speech, and may constitute an aesthetic problem. The study describes a case of a patient with proliferative gingival inflammation who underwent conventional gingivectomy assisted by gingivoplasty using CO2 and ErCr:YSGG lasers. Postoperatively there was no observation of complications, such as bleeding, pain or swelling. Observation shows that use of the laser improves healing after conventional gingivectomy.

gingivectomy assisted by laser, gingivoplasty