Leczenie protetyczne z zastosowaniem mostów adhezyjnych

Leczenie protetyczne z zastosowaniem mostów adhezyjnych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 5: 56-60.

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Leczenie protetyczne z zastosowaniem mostów adhezyjnych

Prosthetic treatment using adhesive fixed partial dentures

Sylwia Księżak, Zbigniew Kucharski

Streszczenie
W artykule przedstawiono charakterystykę mostów adhezyjnych dokonaną na podstawie przeglądu i porównania
dostępnego piśmiennictwa. Uwzględniono wskazania i przeciwwskazania do ich wykonania, jak również wady i zalety tych uzupełnień protetycznych. Opisano konstrukcję, a także stosowane w wykonawstwie materiały. Szczegółowo przedstawiono postępowanie kliniczne oraz zwrócono uwagę na porównanie trwałości prac i długoterminowych efektów klinicznych uzyskanych przez różnych autorów na przestrzeni wielu lat. W pracy skupiono się głównie na mostach adhezyjnych ceramiczno-metalowych i ceramicznych, które są najobszerniej przebadane i opisane w piśmiennictwie.

Abstract
The publication presents the characteristics of adhesive bridges based on a review and comparison of the available literature. Their advantages, disadvantages, indications,
and contraindications for their implementation have been included. The construction and materials used for its build were described. Clinical management was presented in detail and attention was paid to a comparison of restoration durability and long-term clinical effects obtained by various authors over many years. The main focus was on ceramic-metal and all-ceramic adhesive bridges, which are the most widely studied and described in the literature.

Hasła indeksowe: mosty specjalne, mosty niekonwencjonalne, mosty AET

Key words: special bridges, unconventional bridges, Acid Etched Technique bridges

Piśmiennictwo

 1. Dejak B. Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych. Otwock: Med. Tour Press International; 2014.
 2. Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Warszawa: Wydawnictwo PZWL; 2013.
 3. Majewski S. Rekonstrukcja zębów uzupełnieniami stałymi. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Protetyki, 2005.
 4. Suliborski S, Jędrzejewska T. Szyny AET w zespołowym leczeniu chorób przyzębia. Protet Stomatol. 1979; 29: 103-109.
 5. Arnetzl G, red. wyd. pol. Płonka B. Protetyka adhezyjna. Wrocław: Urban & Partner; 1999.
 6. Arghode P, Babaji P, Shashibhushan KK. Maryland Bridge: A Treatment Option in Children. Inter Ped Dent Open Acc J. 2020; 3(5): 253-255.
 7. Chafaie A, Dahan S, Le Gall M. Fiber-reinforced composite anterior bridge in pediatric traumatology: clinical considerations. Int Orthod. 2013; 11(4): 445-456.
 8. Kern M. Mosty adhezyjne. Minimalnie inwazyjne – estetyczne – trwałe. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2018.
 9. Pryliński M. Mosty adhezyjne oparte na wkładach koronowych. Katowice: Wydawnictwo Elamed; 2010.
 10. Pryliński M. Mosty adhezyjne: klasyfikacja i ocena kliniczna na podstawie literatury i spostrzeżeń własnych. Dent Forum. 2004; 30(2): 22-27.
 11. Behr M, Rosentritt M. Mosty adhezyjne oparte na metalu. Wskazanie, wykonanie i doświadczenia kliniczne. Quintessence. 2001; 9: 357-367.
 12. Botelho MG, Ma X, Cheung GJ i wsp. Long-term clinical evaluation of 211 two-unitcantilevered resin-bonded fixed partial dentures. J Dent. 2014; 42: 778-784.
 13. Botelho MG, Chan AWK, Leung NCH i wsp. Long-term evaluation of cantilevered versus fixed-fixed resin-bonded fixed partial dentures for missing maxillary incisors. J Dent. 2016; 45: 59-66.
 14. Djemal S, Setchell D, King P i wsp. Long-term survival characteristics of 832 resin-retained bridges and splints provided in a post-graduate teaching hospital between 1978 and 1993. J Oral Rehabil. 1999; 26: 302-320.
 15. King PA, Foster LV, Yated RJ i wsp. Survival characteristics of 771 resin-retained bridges provided at a UK dental teaching hospital. Br Dent J. 2015; 218: 423-428.
 16. Saker S, El-Fallal A, Abo-Madina M i wsp. Clinical survival of anterior metal-ceramic and all-ceramic cantilever resin-bonded fixed dental prostheses over a period of 60 months. Int J Prosthodont. 2014; 27: 422-424.
 17. Van Dalen A, Feilzer AJ, Kleverlaan J. A literature review of two-unit cantilevered FPDs. Int J Prosthodont. 2004; 17: 281-284.
 18. Klink A, Hüttig F. Zirconia-based anterior resin-bonded single-retainer cantilever fixed dental prostheses: A 15-to 61-month follow-up. Int J Prosthodont. 2016; 29: 284-286.
 19. Sailer I, Hämmerle CH. Zirconia ceramic single-retainer resin-bonded fixed dental prostheses (RBFDPs) after 4 years of clinical service: A retrospective clinical and volumetric study. Int J Periodont Rest Dent. 2014; 34: 333-343.
 20. Sasse M, Kern M. Survival of anterior cantilevered all-ceramic resin-bonded fixed dental prostheses: clinical outcome after 5 years. Int J Comput Dent. 2013; 16: 109-118.
 21. Sasse M, Kern M. Survival of anterior cantilevered all-ceramic resin-bonded fixed dental prostheses made from zirconia ceramic. J Dent. 2014; 42: 660-663.
 22. Sailer I, Bonani T, Brodbeck U i wsp. Retrospective clinical study of single retainer cantilever anterior and posterior glass-ceramic resin-bonded fixed dental prostheses at a mean follow-up of 6 years. Int J Prosthodont. 2013; 26: 443-450.
 23. Sun Q, Chen L, Tian L i wsp. Single tooth replacement in the anterior arch by means of a cantilevered IPS e.max Press veneer-retained fixed partial denture: case series of 35 patients. Int J Prosthodont. 2013; 26: 181-187.
 24. Ahmad I. Stomatologia estetyczna. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2007.
 25. Brożek R, Dorocka-Bobkowska B, Koczorowski R. Kliniczne zastosowanie materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknem (FRC) w stomatologii – przegląd piśmiennictwa. Protet Stomatol. 2019; 69(1): 93-98.
 26. Ahmed KE, Li KY, Murray CA. Longevity of fiber-reinforced composite fixed partial dentures (FRC FPD – Systematic review). J Dent. 2017; 61: 1-11.
 27. Kern M, Schwarzbach W, Strub JR. Stability of all-porcelain, resin-bonded fixed restorations with different designs. An in vitro study. Int J Prosthodont. 1992; 22: 257-262.
 28. Rochette A. Attachment of a splint to enamel of lower anterior teeth. J Prosthet Dent. 1973; 30: 418-423.
 29. Thompson VP, Livaditis GJ. Etched casting acid etch composite bonded posterior bridges. Pediatr Dent. 1982; 4: 38-43.
 30. Barrack G, Bretz WA. A long-term prospective study of the etched-cast restorations. Int J Prosthodont. 1993; 6: 428-434.
 31. Pryliński M. Longitudinal observation for the resin-bonded bridges. Int J Oral Med Sci. 2004; 2: 39-43.
 32. Pjetursson BE, Asgeirsson AG, Zwahlen M i wsp. Improvements in implant dentistry over the last decade: comparison of survival and complication rates in older and newer publications. Int J Oral Maxillofac Implant. 2014; 29: 308-324.
 33. Pjeturasson BE, Sailer I, Makarov NA i wsp. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complications rated. Part II. Multiple-unit FDPs. Dent Mater. 2015; 31: 624-639.
 34. Kern M, Passia N, Sasse M, Yazigi C. Ten-year outcome of zirconia ceramic cantilever resin-bonded fixed dental prostheses and the influence of the reasons for missing incisors. J Dent. 2017; 65: 51-55.