Niechirurgiczne leczenie zębopochodnych zmian chorobowych zatok szczękowych

Niechirurgiczne leczenie zębopochodnych zmian chorobowych zatok szczękowych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 5: 8-20.

STUDIA PRZYPADKÓW
Niechirurgiczne leczenie zębopochodnych zmian chorobowych zatok szczękowych

Non-surgical treatment of odontogenic lesions of the maxillary sinuses. A case reports

Anna Wnęk

Streszczenie
Zębopochodne stany patologiczne zatok szczękowych rozwijają się w zachyłku zębodołowym. Do ich powstania może dojść na podłożu stanów chorobowych miazgi, tkanek okołowierzchołkowych, chorób przyzębia, powikłań leczenia endodontycznego i chirurgicznego. Złotym standardem w ich diagnozowaniu jest tomografia komputerowa wiązki stożkowej. Celem artykułu jest przedstawienie procesu leczenia trzech pacjentów, u których rozpoznano stany patologiczne zatok szczękowych o etiologii zębopochodnej.

Abstract
Pathological changes of maxillary sinuses develop in the sinus floor. Their development may be prompted by a disease of the pulp, periapical tissues, periodontal disorders, as well as may be due to complications ensuing  during the root canal treatment, or a surgical intervention The gold standard in the diagnosis is cone beam computed tomography. The purpose of this study is to present the treatment process of three patients diagnosed with pathological changes of the maxillary sinuses of odontogenic origin

Hasła indeksowe: zapalenie zatok szczękowych, leczenie endodontyczne, tomografia komputerowa wiązki stożkowej

Key words:
maxillary sinusitis, endodontic treatment, cone beam computed tomography

Piśmiennictwo

  1. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J i wsp. EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology. 2012; 50(1): 1-12.
  2. Dobroś K, Zarzecka J. Wykorzystanie tomografii stożkowej w diagnostyce zębopochodnego zapalenia zatoki szczękowej - opis przypadków. J Stoma. 2017; 70(2): 212-217.
  3. Patel NA, Ferguson BJ. Odontogenic sinusitis: an ancient but under-appreciated cause of maxillary sinusitis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2012; 20(1): 24-28.
  4. Kaczmarzyk T. Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2015.
  5. Brook I. Sinusitis of odontogenic origin. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006; 135(3): 349-355.
  6. Shah R, Vayner V, Singer RS. Maxillary Sinusitis Due to Apical Rarefying Osteitis. Columbia Dental Rev. 2010; 14: 2009-2010.
  7. Nair UP, Nair MK. Maxillary sinusitis of odontogenic origin: Cone-beam volumetric computerized tomography-aided diagnosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010; 110(6): e53-e57.
  8. Uliasz M, Wanyura H. Etiopatogeneza zapaleń zatok szczękowych w materiale I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Warszawie. Czas Stomatol. 2002; 55(7): 448-459.
  9. Seget-Bieniasz A, Lizurek T, Urbanowicz-Śmigiel B. CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych – zębopochodne zmiany zapalne w zatoce szczękowej. Opis przypadku. Endodoncja w Praktyce. 2015; (3): 19-26.
poprzedni artykuł