Powiększone węzły chłonne głowy i szyi w aspekcie podstawowej opieki stomatologicznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Enlarged lymphatic nodes in head and neck in basic dental care

Autorzy:
 Anna Godzieba, Michał Lesiakowski, Katarzyna Sporniak-Tutak, Leszek Myśliwiec 


Streszczenie 
Lekarze stomatolodzy często stwierdzają u swoich pacjentów powiększone węzły chłonne głowy i szyi. Zapalne i infekcyjne podłoże tych zmian jest częste u młodszych pacjentów, podczas gdy przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych zwykle dotyczą dorosłych pacjentów. Celem pracy była analiza etiologii, diagnostyki różnicowej i leczenia limfadenopatii wspomnianych struktur. 

Hasła indeksowe: limfadenopatia, zapalenie węzłów chłonnych szyjnych, węzły chłonne, diagnostyka różnicowa 

Summary 
Dentists frequently find enlarged lymphatic nodes in the head and neck of their patients. Underlying inflammation and infection in these changes are frequent in younger patients, whilst neoplastic metastases to the lymphatic nodes usually affect adults. The aim of the study was to analyse the aetiology, differential diagnosis and treatment of lymphadenopathy in the above mentioned structures. 

Key words: lymphadenopathy, cervical lymphadenitis, lymph nodes, differential diagnosis