Ekstrakcja i co dalej?

Opublikowano dnia : 12.05.2014

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Extraction and what then?

Autorzy:
 Danuta Bukowska i Waldemar Ćwirzeń 
Streszczenie 
Włókna szklane pojawiły się w stomatologii kilkanaście lat temu i zagościły na dobre. Są stosowane do unieruchamiania rozchwianych zębów, jako podbudowa do wykonywania prac kompozytowych zarówno tymczasowych, jak i stałych, a także – w postaci standardowych wkładów – do wzmacniania lub częściowej odbudowy korony zęba. W artykule opisano dwa przypadki kliniczne, w których zastosowano włókno kwarcowe jako podbudowę kompozytu (w pracy tymczasowej i odbudowie stałej). 
Hasła indeksowe: szynowanie zębów, włókno kwarcowe, odbudowa tymczasowa, odbudowa ostateczna 
Summary
Glass fibre appeared in dentistry a dozen or so years ago and has been there ever since. It is used for splinting mobile teeth, as a foundation for composites, both temporary as well as permanent ones – in the form of standard inserts – for reinforcing or partial restoration of tooth crown. The study describes two clinical cases in which use was made of quartz fibre as a foundation for composite (for temporary and permanent restoration). 
Key words: splinting of teeth, quartz fibre, temporary restoration, final restorations