ZMIANY W JAMIE USTNEJ PO SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19

ZMIANY W JAMIE USTNEJ PO SZCZEPIENIU PRZECIWKO COVID-19

Szczepienie COVID-19, chociaż jest obiecującym narzędziem do przezwyciężenia pandemii, ma skutki uboczne. Pojawia się coraz więcej doniesień o zmianach w jamie ustnej po szczepieniu przeciwko COVID-19. Khazeei Tabari i wsp. zajęli się identyfikacją występowania niektórych zmian w jamie ustnej po szczepieniu przeciwko COVID-19 i towarzyszących im mechanizmów immunologicznych.

Przeprowadzono narracyjny przegląd literatury, przeszukując elektroniczne bazy danych, w tym PubMed, Scopus i Web of Science, w celu zbadania zmian w jamie ustnej po szczepieniu COVID-19. Kryteriami włączenia były prace oryginalne, w tym opisy przypadków, serie przypadków, listy do redakcji oraz badania przekrojowe. Kryteria wykluczenia obejmowały badania, w których badano zmiany w jamie ustnej spowodowane zakażeniem COVID-19.

Opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki to procedura czasochłonna. W wyniku nagłej sytuacji pandemii COVID-19 przyspieszono kilka etapów opracowywania szczepionek. Wzbudziło to obawy dotyczące bezpieczeństwa na dłuższą metę. Badanie Khazeei Tabari i wsp. ocenia objawy w jamie ustnej po szczepieniu COVID-19. W badaniu oceniono doustne skutki uboczne różnych rodzajów szczepionek, dawkę szczepionki, czas wystąpienia działań niepożądanych, rodzaj leczenia i czas trwania leczenia.

Wyniki tego przeglądu wykazały, że niektóre szczepionki miały skutki uboczne związane z zajęciem jamy ustnej, takie jak pęcherzyca zwykła, pemfigoid pęcherzowy, półpasiec, liszaj płaski, zespół Stevensa-Johnsona i choroba Behçeta. Przyszłe badania muszą wyjaśnić fizjopatologię objawów jamy ustnej po szczepieniu COVID-19 i lepiej zrozumieć czynniki ryzyka związane z takimi reakcjami. Czasami skutki uboczne szczepionki mogą być spowodowane efektem nocebo, co oznacza, że dana osoba spodziewa się wystąpienia pewnych działań niepożądanych po podaniu szczepionki.

Związek między historią medyczną pacjenta, profilem genetycznym a prawdopodobnymi alergicznymi i niealergicznymi działaniami niepożądanymi szczepionki pozostaje nieznany. Większość badań uwzględnionych w niniejszym przeglądzie to opisy przypadków i serie przypadków, co może utrudniać interpretację ich wyników. W rezultacie w tym sektorze wymagane są dalsze badania z solidnymi projektami, takie jak badania kohortowe, aby zapewnić dokładniejsze i bardziej szczegółowe dane.Źródło: https://www.sciencedirect.com