Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY PANIĄ PROFESOR URSZULĘ KACZMAREK

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY PANIĄ PROFESOR URSZULĘ KACZMAREK

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 21 maja 2022 r. zmarła prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek, wieloletnia kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autorka wielu podręczników dla studentów i lekarzy stomatologów. Osoba o niezwykłej charyzmie i pracowitości. Wychowawca kilku pokoleń lekarzy dentystów. W Osobie Zmarłej redakcja „Magazynu Stomatologicznego” utraciła Wielki Autorytet i Wybitną Uczoną. Bliskim składamy wyrazy współczucia.

 
Zespół „Magazynu Stomatologicznego”