KARTA WYWIADU LEKARSKIEGO W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

KARTA WYWIADU LEKARSKIEGO W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

W obliczu napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy, Naczelna Izba Lekarska chce pomóc lekarzom i lekarzom dentystom w komunikacji z pacjentami cudzoziemcami.

Naczelna Izba Lekarska, pod kierunkiem dr n. med. Małgorzaty Popławskiej, opublikowała kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim oraz słownik ze zwrotami i słowami najczęściej używanymi w komunikacji lekarza z pacjentem. We współpracy z firmą Pharmindex, został opracowany słowniczek polsko-ukraiński dotyczący leków i ich dawkowania.

 

Źródło: https://nil.org.pl