Rozwój kompetencji stomatologii cyfrowej (...)

Rozwój kompetencji stomatologii cyfrowej (...)
MS 2022; 3: 90-94.


Rozwój kompetencji stomatologii cyfrowej. Jak zacząć, na czym się skupić? I czy można zdobyć kompetencje niezależnie od stażu i doświadczenia?

Jakub Szymaniak, Grzegorz Romek

Cyfryzacja stomatologii staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Na wdrożenie technologii takich jak skaner wewnątrzustny decydują się nie tylko duże sieciowe kliniki, ale również małe gabinety. Mimo to wielu profesjonalistów medycznych odkłada decyzję o rozpoczęciu cyfrowejtransformacji. Jedną z najczęstszych barier jest obawa przed brakiem odpowiednich kompetencji cyfrowych oraz ich zdobyciem. Czego zatem potrzeba, by stomatolog czy technik dentystyczny mógł pracować w pełni cyfrowo?

Czy warto pracować cyfrowo?
Należy podkreślić, że cyfryzacja nie jest równoznaczna z zakupem nowoczesnych maszyn. By gabinet, laboratorium, lekarz czy technik mogli powiedzieć, że pracują cyfrowo, muszą najpierw porzucić tradycyjne, analogowe przyzwyczajenia.

Digitalizacja wymaga, by w sercu każdej, nawet najmniejszej procedury, stanęła maszyna lub program cyfrowy. Bez spełnienia tego kryterium ani koszt inwestycji nigdy się nie zwróci, ani – co najważniejsze – w placówce nie zostanie osiągnięty żaden ze sztandarowych celów cyfryzacji. Praca nie stanie się zatem ani bardziej komfortowa, ani bezpieczniejsza tak dla pacjenta, jak i specjalisty, niemożliwe będzie także stworzenie zindywidualizowanej ścieżki leczenia dla każdego pacjenta.

Nie można przy tym pominąć rosnącego znaczenia cyfryzacji jako kluczowego czynnika konkurencyjności kliniki czy laboratorium protetycznego. W tym celu placówki obniżają nie tylko koszty prowadzenia działalności, ale i odpowiadają na precyzyjne potrzeby coraz bardziej świadomych pacjentów.

Nie istnieją zbyt małe kliniki czy zbyt małe laboratoria na wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych. Jednocześnie każdy specjalista może nauczyć się pracować z wykorzystaniem nowych technologii. Ani wiek, ani staż zawodowy nie mają tutaj znaczenia i nie stanowią przeszkody. W ramach kolejnego artykułu z cyklu poświęconego cyfryzacji podpowiadamy, jak efektywnie opanować nowe narzędzia pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Czym właściwie są kompetencje cyfrowe?
W najprostszym ujęciu kompetencje cyfrowe to umiejętności odpowiedniego doboru, łączenia i obsługi narzędzi cyfrowych, w zależności od wymagań i stopnia złożoności przypadku klinicznego. Najbardziej podstawowym przykładem kompetencji cyfrowej, którą dzisiaj opanowali już niemal wszyscy, jest obsługa środowiska systemu Windows, na którym opierają się wszystkie bardziej zaawansowane rozwiązania z zakresu oprogramowania medycznego.

W przypadku lekarzy stomatologów i techników dentystycznych kompetencjami cyfrowymi związanymi z wykonywanym zawodem są przede wszystkim umiejętności:
 • codziennej pracy z wykorzystaniem skanerów wewnątrzustnych lub laboratoryjnych;
 • projektowania uzupełnień z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD (Computer Aided Design), które umożliwia przygotowanie takiego projektu na ekranie komputera;
 • obsługi maszyn produkcyjnych takich jak frezarki stomatologiczne czy drukarki 3D;
 • obsługi oprogramowania CAM (Computer Aided Manufacturing), które umożliwia przełożenie projektów stworzonych w CAD na język maszyny, która odtworzy je w rzeczywistości.

Jak rozwijać swoje kompetencjecyfrowe?

Odpowiedź na to pytanie będzie różniła się w zależności od tego, kto je zadaje. Jeżeli mówimy o studentach kierunków medycznych – ci prawdopodobnie rozwiną te umiejętności w ramach studiów, przynajmniej w podstawowym zakresie. Inne potrzeby będą mieli z kolei młodzi lekarze i technicy, a inne doświadczeni przedstawiciele tych społeczności.

1
Źródło: firma 3Shape.

 • Młodzi lekarze i technicy
Coraz więcej uniwersytetów decyduje się na budowę w swoich murach nowoczesnych pracowni wyposażonych w skanery wewnątrzustne, frezarki czy drukarki 3D. W efekcie najmłodsi lekarze i technicy, którzy kończą swoją edukację, czerpią ze zmian i inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez uczelnie. Co za tym idzie, opuszczają ich mury wyposażeni w przynajmniej podstawowe kwalifikacje do pracy cyfrowej, co będzie rodziło dalekosiężne konsekwencje dla stomatologii i techniki dentystycznej z perspektywy rynku pracy.

Następnym krokiem w rozwoju kompetencji cyfrowych dla osób, które niedawno skończyły studia jest poszukiwanie staży w klinikach i laboratoriach, które ukończyły już proces digitalizacji. W obliczu braku systemowych rozwiązań w systemie edukacji praca pod okiem doświadczonych, „cyfrowych mentorów”, pozostaje główną ścieżką rozwoju w zakresie pracy z nowoczesnymi technologiami. Jest to szczególnie cenne w sytuacji, gdy młodzi specjaliści nie dysponują dużymi środkami na prywatne, dodatkowe szkolenia kierunkowe. Należy przy tym zaznaczyć, że żadne, nawet najlepsze szkolenie teoretyczne, nigdy niezastąpi stażu zawodowego. Bez zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, w kontakcie z pacjentami, szybko one zanikną.

 • Doświadczony lekarz
Nigdy nie jest za późno na rozwój i cyfryzację swojej pracy. Szkolenia cyfrowe można rozpocząć w każdym momencie, niezależnie od poziomu aktualnie posiadanych kompetencji – wszystko sprowadza się do motywacji i gotowości do nauki. Przykładowa ścieżka szkolenia powinna uwzględniać kolejno następujące elementy:

- Podstawy używania skanera wewnątrzustnego
Skanery wewnątrzustne stanowią serce cyfrowego gabinetu. Wszystkie inne narzędzia zarówno po stronie gabinetów, jak i laboratoriów, opierają się na skanach 3D jamy ustnej pacjenta. Szkolenie podstawowe pozwala poznać podstawy budowy oraz obsługę najbardziej podstawowych funkcji urządzenia. Po jego ukończeniu możliwa jest praca w tzw. modelu „skanuj i wyślij”, czyli dokonywanie cyfrowych wycisków w gabinecie i przekazywanie ich do wybranego laboratorium w ciągu kilku sekund.

- Rozszerzone szkolenie z obsługi skanera z uwzględnieniem dodatkowego oprogramowania
Skanery wewnątrzustne można podzielić na modele podstawowe pozwalające tylko na wykonywanie i przesyłanie dalej skanów oraz modele rozszerzone. Zaawansowane maszyny są wyposażone w dodatkowe oprogramowanie, dzięki któremu już na ekranie skanera jest możliwe przeprowadzenie wspomaganej komputerowo diagnostyki czy stworzenie projektu uśmiechu pacjenta. Szkolenie rozszerzone umożliwia nabycie umiejętności w zakresie obsługi tego typu funkcji, których lista jest zależna od wybranego urządzenia.

- Szkolenie z CAD, czyli projektowania wspomaganego komputerowo
Kolejnym krokiem w nabywaniu kompetencji cyfrowych jest nauka obsługi oprogramowania CAD. Umożliwia ono samodzielne projektowanie różnego rodzaju prac oraz ich pełną personalizację zgodnie z potrzebami konkretnego pacjenta. Na podstawowym poziomie CAD umożliwia choćby przygotowywanie odbudów pełnoanatomicznych. W przypadku CAD istnieje wiele możliwych dróg dalszego rozwoju po opanowaniu podstaw obsługi tego systemu. Umiejętności w tym zakresie można podzielić na trzy główne ścieżki zależne od specjalizacji:
 • chirurgia – projektowanie szablonów chirurgicznych umożliwiających wykonywanie zabiegów chirurgii sterowanej;
 • ortodoncja – analiza ortodontyczna przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, realizacja planów leczenia, np. z wykorzystaniem mikroimplantów;
 • protetyka – przygotowywanie różnego rodzaju w pełni zindywidualizowanych odbudów i uzupełnień. Zależnie od stopnia zaawansowaniai potrzeb mogą to być proste prace, jak np. koronytymczasowe lub bardziej skomplikowane konstrukcje.

2
Źródło: firma 3Shape.

- Szkolenie z wykorzystania maszyn produkcyjnych i oprogramowania CAM, czyli produkcji wspomaganej komputerowo
Zdobyta podczas takiego szkolenia wiedza umożliwia obsługę maszyn takich jak np. drukarki 3D i frezarki stomatologiczne. W przypadku lekarzy jest to relatywnie rzadko wybierana opcja. Tego typu urządzenia można znaleźć głównie w dużych lub wysoko wyspecjalizowanych klinikach. Jest to natomiast absolutnie konieczne szkolenie dla każdego technika chcącego pracować cyfrowo.

Trzeba zaznaczyć, że nie jest wymagane ukończenie wszystkich opisanych szkoleń czy wdrożenie każdego z narzędzi, aby móc powiedzieć, że pracuje się cyfrowo. Warto rozpocząć pracę od podstawowego modelu skanera, tak aby samemu przekonać się, jak bardzo usprawni on codzienną pracę. Następnie w miarę potrzeb można rozszerzać swój cyfrowy arsenał, np. o bardziej zaawansowany skaner czy oprogramowanie CAD. Dużą zaletą cyfryzacji jest jej elastyczność, a każdy z opisywanych kroków jest dobrowolny. To, czy należy go podjąć, zależy od wielkości czy specjalizacji danego gabinetu, a także aspiracji samego specjalisty.

3
Źródło: firma 3Shape.

Doświadczony technik
Ścieżka rozwoju kompetencji cyfrowych doświadczonych techników jest zbliżona dla drogi rekomendowanej lekarzom. Nieco inaczej wygląda jednak ogólny plan rozwoju dla techników i kolejno powinien on zawierać takie elementy jak:

- Szkolenie ze znajomości skanera laboratoryjnego oraz szkolenie CAD
W przypadku techników nauka obsługi i działania skanera jest nierozłączna ze szkoleniem z podstaw obsługi oprogramowania CAD. Poza podstawami można wyróżnić dwie główne ścieżki dodatkowe, zależne od specjalizacji technika:
 • ortodoncja – projektowanie w pełni zindywidualizowanych aparatów ortodontycznych;
 • technika dentystyczna – przygotowywanie uzupełnień od najprostszych, jak korony tymczasowe, po prace pełnołukowe i implanto‑protetyczne.

- Szkolenie z wykorzystania maszyn produkcyjnych i oprogramowania CAM
Umiejętność obsługi oprogramowania wspierającego sterowanie i produkcję z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn produkcyjnych jest jedną z najważniejszych kompetencji cyfrowych technika dentystycznego. Dzięki użyciu drukarek 3D i frezarek stomatologicznych możliwe jest przeniesienie zaprojektowanych wcześniej przy pomocy oprogramowania CAD prac do rzeczywistości, z precyzją liczoną w mikronach.

4
Źródło: firma 3Shape.

Szkolenia zewnętrzne – jak mądrze zainwestować?
Na co zwrócić uwagę, decydując się na inwestycję w prywatne szkolenie? To pytanie zadają sobie w równym stopniu zarówno młodzi, jak i doświadczeni specjaliści. Kluczowe znaczenie ma odpowiedni dobór firmy szkoleniowej, która:
 • może wylegitymować się odpowiednio długim doświadczeniem na rynku;
 • posiada referencje od lekarzy i techników, którzy ukończyli jej szkolenia;
 • korzysta z możliwie najnowszych rozwiązań w zakresie hardware’u i software’u – jeżeli w opisie szkolenia widoczna jest informacja, że odbywa się ono z wykorzystaniem programów sprzed dwóch, trzech generacji, należy podejść do takiej oferty z dużą ostrożnością. Świat technologii medycznych zmienia się w zawrotnym tempie. Może się okazać, że nabytej w ten sposób wiedzy nie uda się nigdy wykorzystać w praktyce.

Zarówno lekarze, jak i technicy, powinni pamiętać o tym, aby wybierając szkolenia, decydować się na firmę, która oferuje doradztwo i pomoże w stworzeniu indywidualnej ścieżki nauki. Umożliwi to zaprojektowanie ścieżki kształcenia dopasowanej do indywidualnych potrzeb oraz preferencji specjalisty.