„BAROMETR ZAWODÓW 2022” – CZY BRAKUJE LEKARZY DENTYSTÓW?

„BAROMETR ZAWODÓW 2022” – CZY BRAKUJE LEKARZY DENTYSTÓW?
 
„Barometr zawodów 2022” przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w Polsce jest wystarczająca liczba lekarzy dentystów, chociaż lokalnie występuję niedobory w fachowej kadrze. Gdzie?
 
Na ogólnopolskiej mapie zapotrzebowania stomatologów nie występuję regiony, w których szczególnie brakuje lekarzy dentystów. Nie ma też obszarów, na których w przyszłości spodziewany jest niedobór kadr. Podobna sytuacja dotyczy techników dentystycznych.
 
Lekarz dentysta i technik dentystyczny to zawody zrównoważone, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt równoważą się). To jednak statystyczne uogólnienia. Regionalnie występuje deficyt lekarzy dentystów i techników dentystycznych (kolor żółty i pomarańczowy na mapach).
 
Dentystów nie brakuje, ale rąk do pracy już tak. Takie ustalenia trudno będzie zrozumieć pracodawcom, którzy bezskutecznie poszukują lekarzy dentystów chętnych do podjęcia pracy. To jest jednak pochodna trwającej walki o podział rynku komercyjnych usług stomatologicznych i wynikająca z niej duża absorpcja fachowej kadry. Podobne trendy występują na rynku pracy techników dentystycznych.
 
 1
Legenda map

2
Lekarze dentyści: relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców.
 
 3
Lekarze dentyści: zmiana zapotrzebowania na pracowników.
 
 4
Technicy dentystyczni: relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców.
 
 5
Technicy dentystyczni: zmiana zapotrzebowania na pracowników.
 
 
Źródło: https://www.infodent24.pl/