SĄ WYNIKI LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

SĄ WYNIKI LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi opublikowało wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2022 r.

Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1293 osoby, uzyskując średnio 156,7 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 187 a minimalny 57 punkty. Sześćdziesięciu dziewięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosiła 200.

Liderem wśród wszystkich Uniwersytetów w Polsce kształcących studentów na kierunku lekarsko-dentystycznym został Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Studenci UM w Lublinie uzyskali 164,37 punktów, tym samym osiągając 1. miejsce i najwyższą średnią wśród zdających LDEK/LDEP po raz pierwszy, natomiast ci, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach zajęli 3. miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce. 


Źródło: https://www.cem.edu.pl/, https://umlub.pl