Ciążowe zapalenie dziąseł. Przegląd piśmiennictwa

Ciążowe zapalenie dziąseł. Przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 5: 66-76.

Ciążowe zapalenie dziąseł. Przegląd piśmiennictwa

Daria Olborska, Konrad Pogwizd, Jakub Klimek, Beata Wierucka‑Młynarczyk

Streszczenie

Zmiany zachodzące podczas ciąży, szczególnie hormonalne, modyfikują przebieg choroby zapalnej dziąseł i przyzębia. Dodatkowo stosowanie używek (tytoń, alkohol) i zła higiena jamy ustnej przyczyniają się do pogorszenia przebiegu choroby. W związku z tym wiele kobiet brzemiennych zmaga się z problemami krwawiących dziąseł, rozchwiania zębów i ich utraty, a także z obecnością zmian egzofitycznych na powierzchni dziąsła. Każda kobieta ciężarna, u której zostały zaobserwowane wyżej wymienione objawy, powinna zostać skierowana do lekarza dentysty, po konsultacji z ginekologiem. Za najbezpieczniejszy okres do wykonywania zabiegów z zakresu periodontologii uważa się 2 trymestr ciąży.
Celem pracy było przedstawienie czynników, które wpływają na stan przyzębia ciężarnych, oddziaływanie stanów zapalnych przyzębia na powikłania w ciąży, oraz najczęstsze postaci kliniczne chorób przyzębia występujące w tej grupie.

 
Abstract

Changes that occur during pregnancy, especially hormonal ones, modify the course of inflammatory disease of the periodontium. In addition, the use of stimulants (tobacco, alcohol) and poor oral hygiene contribute to the aggravation of the disease. Therefore, many pregnant women struggle with bleeding gums, tooth mobility and their loss, as well as with the presence of exophytic changes on the gingival surface. Every pregnant woman who has the above-mentioned symptoms should be referred for dental treatment after consulting a gynecologist. The second trimester of pregnancy is considered the safest period for performing periodontic procedures.
The purpose of the work is to present the factors which affect the periodontium’s condition of the pregnant women, influence of periodontal inflammation on pregnancy complications, and to present the most frequent clinical forms of periodontitis among pregnant women.

 

Hasła indeksowe: Zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia, ciąża, poród przedwczesny, niska masa urodzeniowa, ziarniniak ropotwórczy

Key words: Gingivitis, periondotitis, pregnancy, preterm birth, low birth weight, Granuloma Gravidarum

PIŚMIENNICTWO
1. Slattery MM, Morrison JJ. Preterm delivery. Lancet. 2002; 360(9344): 1489-1497.
2. Platt MJ. Outcomes in preterm infants. Public Health. 2014; 128(5): 399-403.
3. López NJ, Uribe S, Martinez B. Effect of periodontal treatment on preterm birth rate: a systematic review of meta-analyses. Periodontol 2000. 2015; 67(1): 87-130.
4. Chapple L, Mealey BL, Van Dyke TE i wsp. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Periodontol. 2018; 89(1): 74‐84.
5. Iwanicka-Grzegorek E, Paluch M. Wybrane choroby błony śluzowej jamy ustanej i dziąseł u kobiet w ciąży. Stomatol Współcz. 2013; 20(4): 45-50.
6. Urbaniak M, Wiench R, Gilowski Ł i wsp. Ilość płynu szczeliny dziąsłowej w różnych fazach cyklu menstruacyjnego. Dent Med Probl. 2012; 49(4): 523-528.
7. Bilińska M, Sokalski J. Ciążowe zapalenie dziąseł ze szczególnym uwzględnieniem guzów ciążowych. Ginekol Pol. 2016; 87: 310-313.
8. Yoshida T, Wang J, Stern PH. Gonadal Hormones and Bone. Handb Exp Pharmacol. 2019; 1-27.
9. García-Gómez E, González-Pedrajo B, Camacho-Arroyo I. Role of Sex Steroid Hormones in Bacterial-Host Interactions. Biomed Res Int. 2013; 2013(8): 928290.
10. Podsiadła-Urban G, Kiernicka M, Wysokińska-Miszczuk J. Wpływ estrogenów i progesteronu na stan przyzębia w poszczególnych okresach życia kobiety – przegląd piśmiennictwa. Dent Med Probl. 2010; 1: 89-96.
11. Gończowski K, Gandurska-Dyga M, Górnik N i wsp.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u kobiet ciężarnych. Analiza wybranych wskaźników. Poradnik Stomatol. 2005; 5(10): 27-32.
12. Sobczak A. Współczesne możliwości redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu. Med Rodz. 2018; 21(1): 80-92.
13. Kisiela M, Skarka A, Ebert B i wsp. Hydroxysteroid dehydrogenases (HSDs) in bacteria: a bioinformatic perspective. J Steroid Biochem Mol Biol. 2012; 129(1-2): 31-46.
14. Drake P, Driscoll AK, Mathews TJ. Cigarette Smoking During Pregnancy: United States, 2016. NCHS Data Brief. 2018; (305): 1-8.
15. Balwicki Ł, Zarzeczna-Baran M, Wierucki Ł i wsp. Smoking among pregnant women in small towns in Poland. Int J Public Health. 2016; 61(1): 111-118.
16. Boutigny H, Boschin F, Delcourt-Debruyne E. Periodontal diseases, tobacco and pregnancy. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2005; 34(1); 74-83.
17. Lopez NJ, Smith PC, Gutierrez J. Higher risk of preterm birth and low birth weight in woman with periodontal disease. J Dent Res. 2002; 81(1): 58-64.
18. Stankiewicz-Szałapska A, Kurnatowska AJ. Wpływ palenia tytoniu na stan kliniczny przyzębia brzeżnego u kobiet ciężarnych. Dental Forum. 2012; 1: 47-52.
19. Andersen A, Andersen P, Olsen J i wsp. Moderate alcohol intake during pregnancy and risk of fetal death. Int J Epidemiol. 2012; 41(2); 405-413.
20. Mughal R, Joyce A, Hill C i wsp. Sleep disturbance as a predictor of anxiety in children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders and typically developing children. Res Dev Disabil. 2020; 101: 103610.
21. Hoyme HE, Kalberg WO, Elliott AJ i wsp. Updated clinical guidelines for diagnosing fetal alcohol spectrum disorders. Pediatrics. 2016; 138(2): e20154256.
22. Riley EP, Infante MA, Warren KR. Fetal alcohol spectrum disorders: an overview. Neuropsychol Rev. 2011; 21: 73-80.
23. Steinberg BJ, Hilton IV, Iida H I wsp. Oral health and dental care during pregnancy. Dent Clin North Am. 2013; 57(2); 195-210.
24. Górska R i wsp.: Wspólne stanowisko dwóch środowisk: lekarzy dentystów oraz lekarzy ginekologów i położników. Raport ze spotkania panelowego [komputeropis]. Polskie Towarzystwo Periodontologiczne. EFP. Warszawa 2018.
25. Kobylińska A, Sochacki-Wójcicka N, Gozdowski D i wsp. Opieka stomatologiczna w czasie ciąży w Polsce. Postnatalne badanie ankietowe. Nowa Stomatol. 2018; 23(1): 18-24.
26. Gaszyńska E i wsp. Świadomość zębów i zdrowie jamy ustnej kobiet w ciąży w Polsce. Int J Occup Med Environ Health. 2015; 28(3): 603-611.
27. Hartnett E, Haber J, Krainovich-Miller B i wsp. Oral health in pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2016; 45(4): 565-573.
28. Larsen R. Położnictwo. W: Larsen R, Kübler A (red. wyd. pol.). Anestezjologia Larsena. Tom 2. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013, s. 1057-1058.
29. Carrillo-de-Albornoz A, Figuero E, Herrera D i wsp. Gingival changes during pregnancy: II. Influence of hormonal variations on the subgingival biofilm. J Clin Periodontol. 2010; 37(3): 40-230.
30. Cardoso JA, Spanemburg JC, Cherubini K. Oral granuloma gravidarum: a retrospective study of 41 cases in Southern Brazil. J Appl Oral Sci. 2013; 21: 215-218.
31. Iheozor-Ejiofor Z i wsp. Treating periodontal disease for preventing adverse birth outcomes in pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 6(6); CD005297. doi:10.1002/14651858.CD005297.pub3
32. Govindasamy R i wsp. The influence of nonsurgical periodontal therapy on the occurrence of adverse pregnancy outcomes: A systematic review of the current evidence. J Indian Soc Periodontol. 2020; 24(1); 7-14.
33. Andrade SE, Gurwitz JH, Davis RL i wsp. Prescription drug use in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2004; 191(2): 398-407.
34. Kennedy MLH. Medication management of bipolar disorder during the reproductive years. Ment Health Clin. 2017; 7(6): 255-261.
35. National Maternal and Child Oral Health Resource Center: Oral Health Care During Pregnancy Expert Workgroup. 2012. Oral Health Care During Pregnancy: A National Consensus Statement. Washington.
36. Singh O. Drugs in pregnancy: an update. Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynecology. 2014; 6: 7-11.
37. Mendia J, Cuddy MA, Moore PA. Drug therapy for the pregnant dental patient. Compend Contin Educ Dent. 2012; 33(8): 568-570, 572, 574-576.
38. Reddy BV, Tanneeru S, Chava VK. The effect of phase-I periodontal therapy on pregnancy outcome in chronic periodontitis patients. J Obstet Gynaecol. 2014; 34(1): 29-32.
39. Naseem M, Khurshid Z, Khan HA i wsp. Oral health challenges in pregnant women: Recommendations for dental care professional. Saudi J Dent Res. 2016; 7(2): 138-146.
40. Togoo RA, Al-Almai B, Al-Hamdi F i wsp. Knowledge of Pregnant Women about Pregnancy Gingivitis and Children Oral Health. Eur J Dent. 2019; 13(2): 261-270.
następny artykuł