Metody diagnozowania pęknięć korzenia ze szczególnym uwzględnieniem metody wybarwiania wewnątrzkomorowego

Metody diagnozowania pęknięć korzenia ze szczególnym uwzględnieniem metody wybarwiania wewnątrzkomorowego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 2: 64-70.

Natalia Bielecka-Kowalska, Kamila Szymacha, Katarzyna Olczak, Bartosz Bielecki-Kowalski


Streszczenie
Stale rosnąca świadomość pacjentów, którzy chcą jak najdłużej zachować własne uzębienie, a także nowoczesne metody zabiegowe stwarzają coraz więcej możliwości leczenia zębów, które jeszcze kilkanaście lat temu byłyby zakwalifikowane do ekstrakcji. Lekarze coraz częściej spotykają  się w swojej praktyce z trudnymi przypadkami klinicznymi, osiągając pozytywne efekty swoich działań. Niestety, w niektórych sytuacjach wciąż nie ma skutecznej metody leczenia i jedyną opcją terapeutyczną pozostaje ekstrakcja zęba. Jednym z takich przypadków jest pionowe i skośne pęknięcia korzeni zębów. Dlatego niezwykle ważna jest umiejętność postawienia prawidłowej diagnozy. Celem pracy jest porównanie metod wybarwiania wewnątrzkomorowego jako metody diagnostycznej w rozpoznawaniu pęknięć zębów.

Abstract
Constant increase of aware patients, who want to keep their own teeth for lifetime and implication of new methods of treatment create possibility to treat teeth, that were unable to treat several years ago. Therefore the dentists in their practice meet difficult clinical cases more and more often. Unfortunately, in some cases, no effective treatment may be performed, and the only treatment option is extraction of the tooth. Vertical and oblique cracks of tooth roots often lead to extraction. The aim of the study was to compare methods of dyeing as a diagnostic method in the diagnosis of fractures of the teeth.

Hasła indeksowe: pęknięcia korzeni zębów, diagnostyka

Key words: dental root fractures, diagnosis
 

PIŚMIENNICTWO

 1. Sebeena M, Boopathi T, Chalakuzhiyil AM i wsp. Diagnosis of cracked tooth syndrome. J Pharm Bioallied Sci. 2012; 4(2): 242-244.
 2. Pishipati VKCh, Lahari AT, Jayashri N i wsp. Cracked Tooth: A Report of Two Cases and Role of Cone Beam Computed Tomography in Diagnosis. Online: https://www.hindawi.com/journals/crid/2012/525364/ [dostęp: 13.08.2020].
 3. Cameron EC. Cracked-tooth syndrome. J Am Dent Assoc. 1964; 68(3): 405-411.
 4. Bajaj D, Sundaram N, Nazari A i wsp. Age, dehydration and fatigue crack growth in dentin. Biomaterials. 2006; 27(11): 2507-2517.
 5. Cameron CE. The cracked tooth syndrome: additional findings. J Am Dent Assoc. 1976; 93(5): 971-975.
 6. Do you have a cracked tooth? J Am Dent Assoc. 2003; 134(4): 531.
 7. Bürklein S, Tsotsis P, Schäfer E. Incidence of Dentinal Defects after Root Canal Preparation: Reciprocating versus Rotary Instrumentation. J Endod. 2013: 39(4): 501-504.
 8. De-Deus G, Silva EJNL, Marins J i wsp. Lack of Causal Relationship between Dentinal Microcracks and Root Canal Preparation with Reciprocation Systems. J Endod. 2014; 40(9): 1447-1450.
 9. Kiefner P, Ban M, De-Deus G. Is the reciprocating movement per se able to improve the cyclic fatigue resistance of instruments? Int Endod J. 2014; 47(5): 430-436.
 10. Kfir A, Lustig J, Zuckermann O i wsp. Vertical root fractures in endodontically treated teeth. Part II: Etiology and prevention. Refuat Hapeh Vehashinayim. 2006; 23(2): 25-30.
 11. Kahler W. The cracked tooth conundrum: Terminology, classification, diagnosis, and management. Am J Dent. 2008; 21: 275-282.
 12. Talim ST, Gohil KS. Management of coronal fractures of permanent posterior teeth. J Prosthet Dent.1974; 31(2): 172-178.
 13. Bader JD, Martin JA, Shugars DA. Incidence rates for complete cusp fracture. Community Dent Oral Epidemiol. 2001; 29(5): 346-353.
 14. Campbell A, Moore A, Williams E i wsp. Tongue piercing: impact of time and barbell stem length on gingival recession and tooth chipping. J Periodontol. 2002; 73(3): 289-297.
 15. Kahler B, Moule A, Stenzell D. Bacterial contamination of cracks in symptomatic vital teeth. Aust Endod J. 2000; 26(3): 115-117.
 16. Long H, Zhou Y, Ye N i wsp. Diagnostic accuracy of CBCT for tooth fractures: a meta-analysis. J Dent. 2014; 42(3): 240-248.
 17. Salineiro FCS, Kobayashi-Velasco S, Braga M i wsp. Radiographic diagnosis of root fractures: a systematic review, meta-analyses and sources of heterogeneity. Dentomaxillofacial Radiol. 2017; 46(8): 20170400.
 18. Chang E, Lam E, Shah P i wsp. Cone-beam Computed Tomography for Detecting Vertical Root Fractures in Endodontically Treated Teeth: A Systematic Review. J Endod. 2016; 42(2): 177-185.
 19. Leader DM. CBCT is valuable for diagnosis of tooth fracture. Evidence-Based Dent. 2015; 16: 23-24.
 20. Mathew S, Thangavel B, Mathew C i wsp. A Diagnosis of cracked tooth syndrome. J Pharm Bioallied Sci. 2012; 4(2): 242-244.
 21. Dummer PM, Kelly T, Meghij A i wsp. An in vitro study of the quality of root fillings in teeth obturated by lateral condensation of gutta-percha or Thermafil obturators. Int Endod J. 1993; 26(2): 99-105.
 22. Liang X, Jacobs R, Hassan B i wsp. A comparative evaluation of cone beam computed tomography (CBCT) and multi-slice CT (MSCT) Part I. On subjective image quality; Eur J Radiol. 2010; 75(2): 265-269.

Kim JM, Kang SR, Yi WJ. Automatic detection of tooth cracks in optical coherence tomography images. J Periodontal Implant Sci. 2017; 47(1): 41-50.

następny artykuł