Guzek Bohna: zmiana na błonie śluzowej u niemowląt. Opis przypadku

Guzek Bohna: zmiana na błonie śluzowej u niemowląt. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 10: 62-63.
Katarzyna Wojewoda, Kacper Nijakowski

Streszczenie
Torbiele listewki zębowej stanowią łagodne zmiany na błonie śluzowej u niemowląt. Przypadek kliniczny 5‑miesięcznego chłopca przedstawia guzek Bohna, obserwowany na wale dziąsłowym szczęki po stronie lewej. Z powodu jego niezapalnego charakteru żadne leczenie nie było wskazane.

Abstract
Dental lamina cysts are benign oral mucosal lesions in infants. A case report of a five‑month boy presents Bohn’s nodule, observed on the left maxillary dental ridge. Because of its non‑inflamed character any treatment was not indicated.

Hasła indeksowe: guzki Bohna, niemowlę, torbiele dziąsłowe
Key words: Bohn’s nodules, infant, gingival cysts

PIŚMIENNICTWO

1. Richard BM, Qiu CX, Ferguson MW. Neonatal palatal cysts and their morphology in cleft lip and palate. Br J Plast Surg. 2000; 53(7): 555‑558.
2. Singh RK i wsp. Dental lamina cysts in a newborn infant. BMJ Case Rep. 2012; 2012.
3. Mielnik‑Błaszczak M, Pels E, Pietrak J i wsp. Łagodne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej u 5‑miesięcznego
niemowlęcia – opis przypadku. Forum Ortod. 2014; 10: 209‑212.
4. Perez‑Aguirre B, Soto‑Barreras U, Loyola‑Rodriguez JP i wsp. Oral findings and its association with prenatal and perinatal factors in newborns. Korean J Pediatr. 2018; 61(9): 279‑284.
5. Benni DB, Sirur D. Gingival cyst of the newborn. A case report. International Dentistry – Australasian Edition. 2013; 8(2): 32‑34.
6. George D, Bhat SS, Hegde SK. Oral findings in newborn children in and around Mangalore, Karnataka State, India. Med Princ Pract. 2008; 17(5): 385‑389.
7. Mahendra PR. Gingival cyst of newborn. J Med Res Prac. 2012; 1(2): 50‑51.
8. Lopes LC, Silva AF, Siqueira Alves da Cruz IT i wsp. Oral findings in Brazilian infants born at full term. Pesqui Bras Odontopediatria Clín Integr. 2016; 16: 289‑298.