Przegląd szyn nagryzowych stosowanych w terapii dysfunkcji narządu żucia, wykonywanych przez laboratoria techniki dentystycznej

Przegląd szyn nagryzowych stosowanych w terapii dysfunkcji narządu żucia, wykonywanych przez laboratoria techniki dentystycznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Streszczenie
Wstęp. Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) są problemem częstym i poważnym. Poziom wiedzy dotyczącej ich leczenia jest jednak zróżnicowany wśród lekarzy stomatologów, a przez to – pośrednio – także wśród techników dentystycznych. Terapia dysfunkcji ssż stanowi złożony i czasochłonny proces wymagający udziału wyspecjalizowanego personelu i użycia właściwego sprzętu. Powszechną i skuteczną metodą leczenia jest zastosowanie szyn nagryzowych z wałami akrylowymi.
Celem pracy była analiza rodzaju i częstości wykonywania szyn nagryzowych stosowanych w terapii dysfunkcji ssż oraz ocena, jak rozłożone było ich wykonawstwo w zależności od lokalizacji praktyki stomatologicznej i pracowni technicznej.
Materiał i metody. Wykorzystano badania ankietowe przeprowadzone w pracowniach techniki dentystycznej położonych we Wrocławiu i mniejszych miejscowościach na terenie Polski. Ankiety dotyczyły lat 2015-2016. Zakres badań obejmował twardość, grubość i lokalizację szyn nagryzowych.
Wyniki badań zobrazowały rozkład i częstość wykonywania oraz rodzaj szyn nagryzowych. W mniejszych miejscowościach wykonywano głównie szyny miękkie na oba łuki zębowe, natomiast w większych miastach dominowały szyny twarde na górny łuk zębowy.
 
Abstract
Introduction. Disorders of temporomandibular joints (TMD) are a common and serious problem among patients. Despite that, the knowledge and expertise of dentists and dental technicians in that field is often superficial. The treatment of TMD is a complex and time-consuming process, requiring specialized staff and modern equipment. A commonly used and effective method is the application of occlusal splints with acrylic roller.
The aim of the study was to carry out the types and quantity of occlusal splints that are used in therapy of TMD and to correlate the results with the localization of dental practices and dental technician practices.
Material and methods. Questionnaires were given to dental technician practices located in Wrocław and in other Polish cities. The scope of the study covered the years in which the splints were made (2015 or 2016), splints localization as well as their hardness and thickness.
Results of the survey define the distribution, frequency and type of occlusal splints, which are currently manufactured. In the smaller towns mostly soft occlusal splint for both dental arches were made, while in the larger cities hard occlusal splint for upper dental arch.
 
Hasła indeksowe: szyna nagryzowa, pracownia techniki dentystycznej
 
Key words: dental splint, dental laboratory

PIŚMIENNICTWO
1. Graff-Radford S.B., Bassiur J.P.: Temporomandibular disorders and headaches. ClinicalKey.com, 2014.
2. Lakshmi M.S. i wsp.: Occlusal splint therapy in temporomandibular joint disorders: An update review. J. Int. Oral Health, 2016, 5, 639-645.
3. Reychler H., Tovaru S.: Current recommendations for the diagnosis of temporo-mandibular joint disorders – review paper. Part two. Maedica – a Journal of Clinical Medicine, 2008, 3, 2.
4. Conti P.C.R. i wsp.: The treatment of painful temporomandibular joint clicking with oral splints: a randomized clinical trial. JADA, 2006, 137, 1108-1114.
5. Fricton J.: Current evidence providing clarity in management of temporomandibular disorders: summary of a systematic review of randomized clinical trials for intraoral appliances and occlusal therapies. J. Evid. Based Dent. Pract., 2006, 6, 48-52.
6. Chruściel-Nogalska M. i wsp.: Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa. Dent. Forum, 2013, XLI, 2.
7. Baron i wsp.: Nowoczesne metody szynoterapii w leczeniu dysfunkcji urnż. e-Dentico, 2009, 24, 4.8. Okeson J.P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005, 15, 471-497.
9. Ash M.M., Ramfjord S.P., Schmidseder J.: Terapia przy użyciu szyn okluzyjnych. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1999, 11, 139-152.
10. Sójka A.: Rodzaje aparatów okluzyjnych stosowanych w terapii zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Przegląd piśmiennictwa. Dent. Forum, 2004, 1, 30, 95-100.
11. Antonelli J.R. i wsp.: The occlusal guard: a simplified technique for fabrication and equilibration. Gen. Dent., 2013, 61, 49-54.
12. Więckiewicz W., Zeńczak-Więckiewicz D., Maczura-Sokalska J.: Wpływ wgłębnego formowania na zmianę grubości płytki obturującej z tworzywa termoplastycznego. Dent. Forum, 2009, 37, 2, 51-54.
13. Borromeo G.L., Suvinen T.I., Reade P.C.: A comparison of the effects of group function and canine guidance interocclusal devise on masseter muscle electromyographic activity in normal subjects. J. Prosthet. Dent., 1995, 74, 174-180.
14. Chandu A. i wsp.: The effect of an interocclusal appliance on bite force and masseter electromyography in asymptomatic subjects and patients with temporomandibular pain and dysfunction. J. Oral Rehab., 2004, 31, 530-537.
15. Attanasio R.: Intraoral orthotic therapy. Dent. Clin. North Am., 1997, 41, 2, 309-324.
16. Hickman D.M., Cramer R.: The effect of different condylar positions on masticatory muscle electromyographic activity in humans. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 1998, 85, 18-23.
17. Węgłowska A. i wsp.: Zastosowanie badań elektromiograficznych do oceny leczniczego położenia żuchwy – doniesienie wstępne. Protet. Stomatol., 2001, LI, 1, 19-26.
18. Suvinen T.I. i wsp.: Vertical jaw separation and masseter muscle electromyographic activity: a comparative study between asymptomatic controls and patients with temporomandibular pain and dysfunction. J. Oral Rehab., 2003, 30, 765-772.
19. Pierce C.J. i wsp.: Dental splint prescription patterns: a survey. JADA, 1995, 126, 248-254.
20. Więckiewicz W., Predel A., Wawrzyńczak-Głuszko M.: Nieprawidłowe zastosowanie elastycznych szyn zgryzowych TMD i TMJ w początkowej terapii dysfunkcji narządu żucia powodem długotrwałego leczenia przyczynowego –opis przypadku, Protet. Stomatol., 2009, LIX, 5, 321-326.
21. Kostrzewa-Janicka J. i wsp.: Skuteczność lecznicza stabilizacyjnych szyn zgryzowych. Protet. Stomatol., 2007, LVII, 6, 397-407.
22. Stós B., Pihut M., Gala A.: Szyny okluzyjne stosowane powszechnie w protetyce rehabilitacji zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Por. Stomatol., 2004, 3, 5-10.