Współwystępowanie liszaja płaskiego błony śluzowej jamy ustnej z chorobami ogólnymi

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Coincidence of oral lichen planus with systemic diseases

Marcin Adamiecki, Anna Dudko, Sebastian Kłosek

Praca finansowana z grantu UM w Łodzi nr 502-03/2-038-01/502-24-053

Streszczenie
Liszaj płaski jest przewlekłą chorobą błon śluzowych i skóry o niejasnej etiologii. W ustnej postaci tej choroby (ang. oral lichen planus, OLP) zmiany w formie grudek, nadżerek lub owrzodzeń pojawiają się na błonie śluzowej jamy ustnej, choć mogą im także towarzyszyć objawy skórne. Leczenie OLP jest bardzo trudne, choroba ma charakter nawrotowy, a z czasem postaci nadżerkowe i zanikowe mogą ulec transformacji nowotworowej. Celem pracy była analiza częstości występowania ustnej postaci liszaja płaskiego ze względu na płeć, wiek, lokalizację zmian w jamie ustnej z uwzględnieniem klinicznych postaci OLP oraz zgłaszanych dolegliwości i chorób ogólnych towarzyszących jego występowaniu w grupie 65 pacjentów. Stwierdzono, że ustna postać liszaja płaskiego częściej występowała u kobiet, głównie w wieku 60-70 lat, zmiany w postaci grudek pojawiały się na błonie śluzowej policzków, języku, dziąsłach i były bolesne. Choroby ogólne, które jednocześnie zgłaszali badani, to nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroby serca. Ich występowanie i leki przyjmowane przez pacjentów mogły mieć wpływ na pojawienie się i przebieg OLP.
 
Abstract
Lichen planus is a chronic disease of mucous membranes and skin of unclear etiology. In the oral form of disease lesions like papules, erosions and ulcers appear on the mucous membrane of the mouth and may coexist with skin lesions. OLP is a recurrent disease and its treatment is difficult. Over time oral lichen planus can undergo malignant transformation. The aim of the study was analysis of frequency OLP due to age, gender, location, clinical form and also general diseases occurring in the group of 65 patients. It was found that oral lichen planus was most common among women aged 60-70, lesions in the form of papules on the buccal mucous membrane, tongue and gingiva accompanied by pain. General diseases occurring simultaneously were hypertension, diabetes and heart diseases. Their occurrence and used medication could have an impact on the appearance and progress of oral lichen planus.
 
Hasła indeksowe: liszaj płaski jamy ustnej, zdrowie ogólne, nadciśnienie, cukrzyca, choroby serca
 
Key words: oral lichen planus, general health, hypertension, diabetes, heart diseases

PIŚMIENNICTWO

 1. Gorouhi F., Davari P., Fazel N.: Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. Sci. World J., 2014, 2014, 1-21.
 2. McCartan B.E., Healy C.M.: The reported prevalence of oral lichen planus: a review and critique. J. Oral Pathol. Med., 2008, 37, 447-453.
 3. López-Jornet P., Camacho-Alonso F., Angelles Rodriguez-Martines M.: Alterations in serum lipid profile patterns in oral lichen planus. A cross-sectional study. Am. J. Clin. Dermatol., 2012, 13, 6, 399-404.
 4. Ryan K., Hegarty A.M., Hodgson T.: Aetiology, diagnosis and treatment of oral lichen planus. J. Hosp. Med. (Lond.), 2014, 75, 9, 492-496.
 5. Barbosa N.G. i wsp.: Factors associated with clinical characteristics and symptoms in a case series of oral lichen planus. Int. J. Dermatol., 2015, 54, 1, e1-6.
 6. Payeras M.R. i wsp.: Oral lichen planus: focus on etiopathogenesis. Arch. Oral Biol., 2013, 58, 9, 1057-1069.
 7. Wang K. i wsp.: Analysis of oral microbial community and Th17-associated cytokines in saliva of patients with oral lichen planus. Microbiol. Immunol., 2015, 59, 3, 105-113.
 8. Andreasen J.O.: Oral lichen planus. A clinical evaluation of 115 cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol., 1968, 25, 1, 31-41.
 9. Bagán-Sebastián J.V. i wsp.: A clinical study of 205 patients with oral lichen planus. J. Oral Maxillofac. Surg., 1992, 50, 116-118.
 10. Amanat D.: Comparing the effects of cryotherapy with nitrous oxide gas versus topical corticosteroids in the treatment of oral lichen planus. Indian J. Dent. Res., 2014, 25, 6, 711-716.
 11. Davari P., Hsiao H.H., Fazel N.: Mucosal lichen planus: an evidence-based treatment update. Am. J. Clin. Dermatol., 2014, 15, 3, 181-195.
 12. Usatine R.P., Tinitigan M.: Diagnosis and treatment of lichen planus. Am. Fam. Physician, 2011, 84, 1, 53-60.
 13. Fitzpatrick S.G., Hirsch S.A., Gordon S.C.: The malignant transformation of oral lichen planus and oral lichenoid lesions: a systematic review. J. Am. Dent. Assoc., 2014, 145, 1, 45-56.
 14. Gonzalez-Moles M.A., Scully C., Gil-Montoya J.A.: Oral lichen planus: controversies surrounding malignant transformation. Oral Dis., 2008, 14, 229-243.
 15. Hiremath S.K.S., Kale A.D., Hallikerimath S.: Clinico-pathological study to evaluate oral lichen planus for the establishment of clinical and histopathological diagnostic criteria. Turk Patoloji Derg., 2015, 31, 1, 24-29.
 16. Bermejo-Fenoll A. i wsp.: A retrospective clinicopathological study of 550 patients with oral lichen planus in south-eastern Spain. J. Oral Pathol. Med., 2010, 39, 6, 491-496.
 17. Budimir V. i wsp.: Oral lichen planus – retrospective study of 563 Croatian patients. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 2014, 1, 19, 3, e255-e260.
 18. Tovaru S.: Oral lichen planus: A retrospective study of 633 patients from Bucharest, Romania. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 2013, 1, 18, 2, e201-e206.
 19. Jing Ling X. i wsp.: A clinical study of 674 patients with oral lichen planus in China. J. Oral Pathol. Med., 2005, 34, 467-472.
 20. Ingafou M. i wsp.: Oral lichen planus: a retrospective study of 690 British patients. Oral Dis., 2006, 12, 463-468.
 21. Premalatha K., Mahabalesh S., Mohan B.: Grinspan’s syndrome. A review and case report. Gulf J. Dermatol. Venereol., 2004, 11, 1, 51-54.
 22. Eisen D.: The clinical features, malignant potential, and systemic association of oral lichen planus: a study of 723 patients. J. Am. Acad. Dermatol., 2002, 46, 207-214.
 23. Lavaee F., Majd M.: Evaluation of the association between oral lichen planus and hypothyroidism: a retrospective comparative study. J. Dent. (Shiraz), 2016, 17, 1, 38-42.
 24. López-Jornet P., Camacho-Alonso F., Rodríguez-Martínes M.A.: Alterations in serum lipid profile patterns in oral lichen planus: a cross-sectional study. J. Clin. Dermatol., 2012, 13, 6, 399-404.
 25. Torrente-Castells E. i wsp.: Clinical features of oral lichen planus. A retrospective study of 65 cases. Oral Patol. Oral Cir. Bucal., 2010, 15, 5, e685-e690.