Ocena deformacji naturalnego przebiegu kanału korzeniowego w następstwie preparacji z użyciem ręcznych narzędzi stalowych i systemu rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych S5. Doniesienie wstępne

Artykuł wymaga zalogowania

Evaluation of deformation of natural course of root canal subsequent to instrumentation using steel hand instruments and system of rotatory nickel-titanium instruments S5. Initial report