Radykalna zmiana koloru, kształtu i ustawienia zębów z zastosowaniem dostępnych technik nowoczesnej stomatologii z wykorzystaniem wkładów z włókna szklanego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Adam Romaniuk-Demonchaux


W pracy opisano kompleksowe leczenie estetyczne z zastosowaniem wybielania zębów, odbudowy filarów z wykorzystaniem włókna szklanego oraz uzupełnień protetycznych stałych – koron pełnoceramicznych.
wkłady z włókna szklanego, wybielanie, korony pełnoceramiczne, estetyka, ceramika skaleniowa

Radical change of colour, shape and positioning of teeth using available techniques of modern dentistry and glass fibre posts
Adam Romaniuk-Demonchaux


The study describes complex aesthetic treatment using tooth whitening, reconstruction of abutments using glass fibre and fixed prostheses – all ceramic crowns.
glass fibre posts, whitening, all ceramic crowns, aesthetics, feldspar ceramics