Różnice kliniczne między MTA a Biodentine – obserwacje własne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Clinical differences between MTA and Biodentine – own observations

Daniel Bieszczad

Streszczenie
Autor opisuje podstawowe właściwości MTA oraz Biodentine, różnice dzielące oba preparaty oraz wskazania do  zastosowania  w poszczególnych przypadkach klinicznych, na podstawie obserwacji własnych.
 
Abstract
The author describes the basic properties of MTA and Biodentine, the differences between both materials and indications for use in individual clinical cases, based on own observations.
 
Hasła indeksowe: MTA, Biodentine, resorpcja, MAP system
 
Key words: MTA, Biodentine, resorption, MAP system

PIŚMIENNICTWO
1. Lipski M., Nowicka A., Górski M. , Dura W., Lichota D.: Porównanie szczelności preparatów MTA i Biodentine zastosowanych do wypełnienia wstecznego kanałów korzeniowych. Mag. Stomatol., 2012, 22, 6, 82-85.
2. Chrzanowski B.:  Zastosowanie materiałów MTA i Biodentine w stomatologii – przegląd piśmiennictwa. Endod. Prakt., 2013, 4, 38-41.
3. Schaumann A., Sonntag D.: Biodentine czy MTA – przegląd piśmiennictwa. Endodoncja.pl,  2017, 2, 106-113.
4. Ha W.N., Kahler B., Walsch L.J.:  Jak postępować z MTA – doświadczenia przemysłu budowlanego i ich znaczenie w praktyce kliniczn. Med. Prakt. – Stomatologia, 2016, 1, 85-91.
5. Łuczaj-Cepowicz E.: Mineral Trioxide Aggregate (MTA) – właściwości i możliwości zastosowania klinicznego w stomatologii – przegląd literatury. Stomatol Współcz., 2010, 17, 45-52.
6. Możyńska J., Kaczor K., Metlerski M., Nowicka A.: Ocena gęstości optycznej materiałów służących do wypełniania kanałów z szerokim otworem wierzchołkowym. Dental Forum, 2015, XLIII, 1, 23-28.
7. Nikoloudaki G.E., Diomataris M.: Postępowanie endodontyczne i rehabilitacja estetyczna w przypadku siekacza przyśrodkowego w szczęce zlanego z zębem nadliczbowym. Endodoncja.pl,  2015, 4, 226-231.
8. Tulus G.: Jaką decyzję podjąć. Endodoncja.pl,  2015, 4, 232-235.
9. Wilkoński W. i wsp.: Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka – badanie in vitro. Mag. Stomatol., 2012, 22, 7-8, 90-95.
10. Szabo B.: Powtórne leczenie endodontyczne trzonowca żuchwy po resekcji wierzchołka metodą tradycyjną. Endodoncja.pl,  2016, 4, 208-212.
11. Bieszczad D.: Różne metody postępowania podczas leczenia rozległych zmian okołowierzchołkowych – opis przypadków. Mag. Stomatol., 2017, 27,6, 12-20.
12. Biodentine. Ulotka informacyjna. Septodont, Francja.
13. Nowicka A., Lipski M., Postek-Stefańska L. i wsp.: Pokrycie bezpośrednie miazgi zębów stałych z użyciem preparatu Biodentine. Mag. Stomatol.,  2012, 22, 4, 30-37.
14. Elnaghy A.M.: Influence of acidic environment on properties of Biodentine and
white mineral trioxide aggregate: a comparative study. J. Endod., 2014, 40, 7, 953-957.
15. Centenaro C.F., Santini M.F., da Rosa R.A. i wsp.: Effect of calcium hydroxide on the bond strength of two bioactive cements and SEM evaluation of failure patterns. Scanning , 2016, 38,3,  240-244.
16. Guneser M.B., Akbulut M.B., Eldeniz A.U.: Effect of various endodontic irrigants on the push-out bond strength of Biodentine and conventional root perforation repair materials. J. Endod., 2013, 39, 3, 380-384.