Odbudowa braków międzyzębowych

Odbudowa braków międzyzębowych
z zastosowaniem protezy szkieletowej górnej z wykorzystaniem użytkowanych przez pacjentkę precyzyjnych elementów łączących
Justyna Pierścińska

Streszczenie
Rehabilitacja protetyczna pacjentów nierzadko stanowi duże wyzwanie. Należy bowiem nie tylko sprostać oczekiwaniom pacjenta względem funkcji żucia, ale i wymaganiom estetycznym.
Celem pracy było przedstawienie leczenia pacjentki z częściowymi brakami uzębienia z wykorzystaniem protez ruchomych z precyzyjnymi elementami retencyjnymi.

Pierścińska


Reconstruction of interdental tooth loss with upper skeleton denture using precision attachments used by the patient – case report
Rehabilitation of prosthetic patients is, not infrequently, a big challenge. It is necessary to meet the patient’s expectations as regards chewing function as well as aesthetic demands.
The aim of the study was to show the treatment of a partially edentulous female patient, using removal dentures with retentive precision attachments.

Czytaj więcej: w numerze 11/2016 Magazynu Stomatologicznego