Przygotowanie pacjentki z zatrzymanym zębem 12 do leczenia implantologicznego

Przygotowanie pacjentki z zatrzymanym zębem 12 do leczenia implantologicznego
Opis przypadku
Agata Daktera-Micker, Katarzyna Zaborowicz, Aneta Olszewska, Barbara Biedziak

Zęby zatrzymane w odcinku przednim szczęki u dzieci wymagają interdyscyplinarnej współpracy zespołu wielu lekarzy. W omawianym przypadku pacjentka zgłosiła się z powodu braku zębów 11 i 12 w górnym  łuku zębowym. Badanie radiologiczne wykazało obecność ustawionego horyzontalnie zatrzymanego zęba 12 blokującego prawidłowe wyrzynanie się zęba 11. Po konsultacji chirurgicznej i ortodontycznej zdecydowano  o usunięciu zatrzymanego zęba 12 i odbudowie protetycznej brakującego zęba z zastosowaniem wszczepu.

Zaborowicz

Preparation of patient with impacted  tooth 12 for treatment with implant – case report

Impacted teeth in the anterior maxillary segment in children require an interdisciplinary approach with many doctors. In the case discussed the patient presented  with the absence of teeth 11 i 12 in the upper dental arch. Radiographic examination showed the presence of horizontally impacted tooth 12 blocking correct eruption of tooth 11. After surgical and orthodontic consultation it was decided to remove the impacted 12 and to restore the missing tooth using an implant.

Artykuł ukazał się w nr. 4/2016 MS
 KUP ARTYKUŁ