Funkcjonalne i estetyczne leczenie

Funkcjonalne i estetyczne leczenie
pacjenta z wykorzystaniem cementowanych adhezyjnie licówek ceramicznych (etap I)
Maciej Mikołajczyk

Fotoreportaż kliniczny

W pracy opisano przebieg leczenia protetycznego, polegającego na rehabilitacji układu stomatognatycznego z poprawą estetyki uzębienia pacjenta za pomocą licówek ceramicznych. Celem leczenia było uzyskanie fizjologicznej pozycji zwarciowej u pacjenta ze znacznym starciem patologicznym zębów. Leczenie  było wieloetapowe, obejmowało wykonanie tymczasowej pracy protetycznej z materiałów kompozytowych, a następnie, po ustabilizowaniu prawidłowej pozycji zwarciowej, docelowej pracy protetycznej z ceramiki.

Mikołajczyk


Functional and aesthetic treatment of patient using adhesive cemented ceramic veneers (stage I)
Clinical photoreport
The study describes a course of prosthetic treatment, based on rehabilitation of the stomatognathic system with improvement of aesthetics of patient dentition with the help of  veneers. The aim of treatment was to establish the physiological occlusal position in a patient with significant pathological wear of the teeth. Treatment was in stages and involved the construction of a temporary restoration with composite materials. This was followed by a final restoration of ceramic  after stabilising the correct occlusal position.

Artykuł ukazał się w nr. 3/2016 MS
 KUP ARTYKUŁ