Trudne sytuacje w endodoncji

Trudne sytuacje w endodoncji
Odbudowa znacznie zniszczonego zęba leczonego endodontycznie
Adam Romaniuk-Demonchaux           
 
Odbudowa korony zęba leczonego endodontycznie  jest istotnym etapem klinicznym, mającym ogromne znaczenie dla wyniku przeprowadzonej terapii. Warunkuje jakość prowadzonego leczenia kanałowego od momentu założenia koferdamu aż po ostatnią procedurę, którą jest wykonanie  szczelnej odbudowy. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny odbudowy zniszczonej korony zęba trzonowego w żuchwie.

Romaniuk
Stan wyjściowy - korzeń zęba 37

Difficult situations in endodontics. Reconstruction of significantly damaged root treated tooth 
Reconstruction of the crown of a root treated  tooth is an important clinical stage, that has great significance for the results of the therapy. It determines the quality of the canal treatment, from the moment of applying the rubber dam to the final procedure which is the construction of a sealed restoration. The study describes a clinical case of restoration of a destroyed mandibular molar.


Artykuł ukazał się w nr. 2/2016 MS
KUP ARTYKUŁ