Odbudowa zębów trzonowych dolnych wkładami kompozytowymi typu inlay. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Restoration of lower molars with inlay type composites. Case report

Dorota Stankowska

Streszczenie
W pracy opisano odbudowę zębów trzonowych dolnych metodą pośrednią wkładami typu inlay, wykonanymi z materiału kompozytowego o ścieralności bardzo zbliżonej do ścieralności naturalnego szkliwa zębów. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie perfekcyjnej okluzji, aby odbudowa w ciągu wielu lat funkcjonowania w jamie ustnej pacjenta nie uległa atrycji.

Hasła indeksowe: inlay, stomatologia estetyczna, protetyka, uzupełnienia pośrednie 

Abstract
The study describes the restoration of lower molars using the indirect method for inlay type inserts made of composite material with an abrasiveness very close to natural enamel.  Special attention is given to ensure  perfect occlusion for the restoration to function for many years and not suffer with attrition in the patient’s oral cavity.
 
Key words: inlay, aesthetic dentistry, prosthetics, indirect restorations

PIŚMIENNICTWO
1. Dietschi D., Spreafico R.: Evidence-based concepts and procedures for bonded inlays and onlays. Part I. Historical perspectives and clinical rationale for a biosubstitutive approach. Int. J. Esthet. Dent., 2015, 10, 2, 210-227.
2. Rocca G.T. i wsp.: Evidence-based concepts and procedures for bonded inlays and onlays. Part II. Guidelines for cavity preparation and restoration fabrication.
3. Magne P., So W.S., Cascione D.: Immediate dentin sealing supports delayed restoration placement. J. Prosthet. Dent., 2007, 9, 98, 3,166-174.
4. Rocca G.T., Krejci I.: Bonded indirect restorations for posterior teeth: the luting appointment. Quintessence Int., 2007, 7-8, 38, 7, 543-553.
5. D’Arcangelo C., Vanini L., Casinelli M.: Adhesive cementation of indirect composite inlays and onlays: a literature review. Compend. Contin. Educ. Dent., 2015, 9, 36, 8, 570-578.