Skuteczność autotransplantacji kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków zębodołowych do zabiegu implantacji

Skuteczność autotransplantacji kości jako metody przygotowania zanikłych wyrostków zębodołowych do zabiegu implantacji
Marta Krasny i Kornel Krasny

W przypadku redukcji wymiaru poprzecznego wyrostka zębodołowego, implantacja musi być poprzedzona zabiegiem rekonstrukcji tkanki kostnej. Zastosowanie do tego celu materiału autogennego zapewnia większą skuteczność i przewidywalność zabiegu, skraca także czas potrzebny do przebudowy przeszczepu.

W badaniu wykorzystano tkankę kostną pozyskaną z okolicy bródki i trójkąta zatrzonowcowego, zastosowaną u 42 pacjentów leczonych przez jednego operatora. Procedura ta wymaga dwóch miejsc zabiegowych, dodatkowego sprzętu oraz umiejętności, jednak długofalowa obserwacja pacjentów potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo użycia autogennego materiału do rekonstrukcji wyrostków zębodołowych.

Krasny


Effectiveness of autotransplantation of bone as a method of atrophic dental ridge augmentation for implant placement

In the case of reduction of the lateral dimension of the dental ridge, implantation must be preceded by the procedure of reconstruction of bone tissue. Use of autogenic material ensures greater effectiveness and predictability of the procedure and also reduces the time taken for reconstruction of the transplant.

The study made use of bone tissue obtained from the regions of the chin and the retromolar triangle. This was carried out by one operator in 42 patients. This procedure requires two operatories, additional  apparatus and skills. However, long-term observation of patients confirms the effectiveness and safety of using autogenic material for the reconstruction of the dental alveolus.

Artykuł ukazał się w nr. 4/2015 MS
KUP ARTYKUŁ