Laser diodowy w plastyce wędzidełek warg i policzków

Laser diodowy w plastyce wędzidełek warg i policzków
Michał Jesion, Krzysztof Mól, Magdalena Zalwert-Zając

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania lasera diodowego w plastyce wędzidełek warg i policzków z uwzględnieniem opisu kilku przypadków klinicznych.

laser 1b
Przypadek I. Stan po plastyce wędzidełka.

laser 1d
Przypadek I. Stan po 12 tygodniach od zabiegu.Diode laser in plastic surgery of frenum of lip and cheek
The study describes the possibilities of using the diode laser in plastic surgery of frenulum of  lips and cheeks taking into account descriptions of a number of clinical cases.


Artykuł ukazał się w nr. 2/2015 MS