Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem

Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem
Opis przypadku
Mariusz Lipski, Damian Lichota, Włodzimierz Dura, Alicja Nowicka

W pracy opisano powtórne leczenie endodontyczne zęba siecznego szczęki, które przeprowadzono z powodu z powodu dolegliwości bólowych podczas nagryzania.  W związku z szerokim otworem wierzchołkowym odcinek przyszczytowy kanału zamknięto materiałem o dużej biozgodności (Biodentine), a część środkową i koronową gutaperką z użyciem uszczelniacza. W wyniku zastosowanego leczenia dolegliwości bólowe ustąpiły.  


Endodontic retreatment of tooth with open apex. Case report

This study describes repeat endodontic treatment of a maxillary incisor, which was carried out due to pain episodes on biting. In view of the wide apical opening, the periapical part of the canal was closed with biologically very compatible material (Biodentine). The middle and coronal parts were obturated with guttta percha and sealer. Further to the treatment applied, the bouts of pain ceased.


Film A
Dobór upychadła do wielkości kanałuFilm B

Wypełnianie odcinka wierzchołkowego kanału z poszerzonym otworem wierzchołkowymFilm C

Wypełnienie części wierzchołkowej zęba przedtrzonowego
Artykuł ukazał się w nr. 3/2015 MS