Diagnostyka

Diagnostyka
dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych
Jens-Christian Katzschner


Diagnostyka dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w codziennej praktyce stomatologicznej

W artykule przestawiono ogólne założenia diagnostyki czynnościowej narządu żucia opartej na filozofii prof. Axela Bumanna i prof. Ulricha Lotzmanna. Proste badanie przesiewowe może ułatwić lekarzowi stomatologowi postawienie wstępnej diagnozy dotyczącej występowania dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej u pacjenta przed podjęciem leczenia stomatologicznego.

Artykuł ukazał się w nr. 9/2014 MS
Kup artykuł