Metody wykonania koron na wszczepach w systemie cyfrowym CAD/CAM – opis przypadków

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Methods of constructing  crowns on implants in the CAD/CAM digital system – case descriptions

Katarzyna Buss-Maleszka, Krzysztof Drobnik, Beata Dejak


Streszczenie
W pracy przedstawiono dwie metody wykonania koron pełnoceramicznych na wszczepach z użyciem skanera cyfrowego oraz frezarki systemu CEREC. Opisano metodę wykonania korony przykręcanej na wszczepie  oraz korony cementowanej na łączniku indywidualnym, przygotowanych w czasie jednej wizyty pacjenta. Przedstawiono kolejne etapy pracy, opierając się na  przypadkach własnych.

Summary
The study describes two methods of constructing  all-ceramic crowns on implants using a digital scanner and CEREC system milling burs. A description is given of a method for making screw-on crowns on implants and crowns cemented on an individual abutment, prepared during one patient visit. Further stages of work were presented, based on the authors’  own cases.

Hasła indeksowe: implantoprotetyka, CAD/CAM, wyciski cyfrowe, CEREC

Key words: implant prosthetics, CAD/CAM, digital impressions, CEREC
poprzedni artykuł