Zamknięcie perforacji zlokalizowanej w obrębie części koronowej korzenia zęba

Zamknięcie perforacji zlokalizowanej w obrębie części koronowej korzenia zęba
 
Artykuł ukazał się w nr. 9/2014 MS

Kup artykuł

Mariusz Lipski, Małgorzata Tomasik, Włodzimierz Dura 

W pracy opisano leczenie perforacji zlokalizowanej w obrębie koronowej części korzenia podniebiennego pierwszego zęba trzonowego szczęki, do której doszło podczas opracowywania kanału pod wkład koronowo-korzeniowy. Do zamknięcia perforacji użyto preparatu Biodentine.


Closure of  root perforation located in the coronal portion of the tooth. Case description

The study describes treatment of a perforation located in the coronal part of the palatal canal of the first maxillary molar, which occurred during instrumentation of a canal under a crown-root insert. The preparation Biodentine was used to close the perforation.


FILM 1

Widoczna perforacja zlokalizowana dopoliczkowo od gutaperki i uszczelniacza wypełniającego kanał podniebienny, w której obręb zostaje wprowadzony zgłębnik.

FILM 2

Osuszenie ujścia kanału podniebiennego za pomocą kulki z waty, a następnie kanału perforacyjnego za pomocą sączka papierowego; na szczycie sączka widoczna krew.

FILM 3

Wypełnienie kanału właściwego i perforacyjnego materiałem Biodentine (Septodont). W obręb kanału właściwego oraz perforacyjnego materiał zostaje wprowadzony za pomocą przenośnika do MTA (MTA Carrier, Vista), a następnie zwykłym nakładaczem –  kondensacja materiału za pomocą upychaczy dłoniowych (hand plugger, Roeko).