Kształt i powierzchnia wszczepów – wpływ na osteointegrację

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Shape and surface of dental implants. Influence on osseointegration

Autorzy:
Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak

Streszczenie
Powierzchnia i kształt wszczepów śródkostnych mają bezpośredni wpływ na zjawisko osteointegracji. Parametry te przechodziły wiele modyfikacji praktycznie od początku zastosowania wszczepów stomatologii.  W pracy opisano cechy kształtu i powierzchni wszczepów, określono ich funkcje, a także przedstawiono przyszłe cele i kierunki badań. 
Hasła indeksowe: kształt wszczepu, struktura powierzchni, gwint, metody subtrakcyjne i addycyjne

Summary
The surface and shape of intraosseous implants have a direct influence on the phenomenon of osseointegration. These parameters have undergone many practical modifications, practically from the beginnings of  implant dentistry. The study describes the properties of the shape and surface of implants, describes their function and also presents future aims and direction of studies.  
Key words: implant shape, surface topography, thread, subtractive and additive procedures