Zębiak złożony kości szczęki – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Compound odontoma in maxilla – case description

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

Zębiak złożony może występować w każdym odcinku wyrostka zębodołowego żuchwy i szczęki, jednak najczęściej spotykaną lokalizacją jest odcinek boczny trzonu żuchwy i odcinek przedni szczęki. Jest to guz zawierający w swoim składzie wszystkie komponenty tkanek zębowych – zębinę, cement i szkliwo, rozłożone chaotycznie i w niewłaściwych proporcjach (1, 2). Rośnie powoli, nie dając wyraźnych symptomów klinicznych. Najczęściej pojawia się w drugiej dekadzie życia (3, 4). Jest wykrywany podczas rutynowych zdjęć rentgenowskich. W wielu przypadkach zębiakom towarzyszą wady zgryzu, zęby zatrzymane, torbiele zawiązkowe, nieprawidłowe ustawienie zębów (1, 5).

W pracy przedstawiono przypadek dużego zębiaka złożonego, zlokalizowanego w świetle zatoki szczękowej i perforującego w kierunku przedsionka jamy ustnej. 
 

zębiak złożony, zęby zatrzymane, leczenie

 

Jolanta Wojciechowicz, Tomasz Tomaszewski, Marcin Baran

The compound odontoma may occur in every segment of the mandibular and maxillary alveolus. The most frequently found localisations, however, are the side of the body of the mandible and the anterior segment of the maxilla. It is a tumour that has in its composition all the components of dental tissues – dentine, cementum and enamel, spread out chaotically and in inappropriate proportions (1, 2). It grows slowly, not giving clear clinical symptoms. It most commonly appears during the second decade of life (3, 4). It is discovered in routine X-ray films. In many cases, odontomas are associated with malocclusion, retained teeth, dentigerous cysts, improper positioning of teeth (1, 5). The study describes a case of a large compound odontoma localised in the cavity of the maxillary sinus and perforating in the direction of the buccal sulcus.

compound odontoma, retained teeth, treatment