Magazyn Stomatologiczny, 2/2017

Temat numeru: O recesjach dziąsła
 
W numerze:

  • Interdyscyplinarne leczenie mnogich recesji dziąsłowych. Opis przypadku
  • Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjentów z dilaceracją zęba 
  • Zastosowanie laserów w leczeniu endodontycznym. Przegląd piśmiennictwa

10
Małgorzata Pietruska, Emilia Waszkiewicz-Sewastianik, Maria Julia Pietruska
Interdyscyplinarne leczenie mnogich recesji dziąsłowych. Opis przypadku
14
Bartłomiej Górski, Katarzyna Brus-Sawczuk, Małgorzata Hulisz-Secomska, Andrzej Wojtowicz
Zastosowanie cementu MTA, cementu szkło-jonomerowego i przeszczepu łącznotkankowego w leczeniu jatrogennej recesji dziąsłowej
22
Magdalena Sulewska, Ewa Duraj, Elżbieta Sokal, Małgorzata Pietruska, Jan Pietruski
Ocena częstości występowania recesji dziąsłowych u mieszkańców małej aglomeracji miejskiej województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych grupach wiekowych 35-44 i 65-74 lat
28
Kursy i szkolenia doskonalące
38
Angielski dla stomatologów
Lesson 74: Part fourty: tooth injury. Part three
42
Magdalena Zalwert-Zając, Magdalena Moździerz, Jakub Wieczorek 
Modyfikacja planu leczenia w zależności od zastosowanej metody obrazowania
50
Frédéric Lorente
Wszczepienie implantu metodą bezpłatową  MIMI II Flapless. MIMI II  (Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji, typ II) Flapless, krok po kroku, na przykładzie przypadku klinicznego
54
Anna Haładyj
Otyłość i jej wybrane wykładniki immunologiczne występujące w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa. Część I
58
Agata Budzyńska, Krzysztof Woźniak
Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjentów z dilaceracją zęba - przegląd piśmiennictwa
64
Elżbieta Kłosowska-Burkot, Agnieszka Drożdżyńska, Karolina Obroniecka,  Agnieszka Mielczarek
Infiltracja żywicą – minimalnie inwazyjna metoda leczenia białych plam próchnicowych i fluorozy. Opis przypadku
70
Monika Urbaniak, Rafał Wiench
Zastosowanie laserów w leczeniu endodontycznym – przegląd piśmiennictwa
76
Dariusz Paliga, Renata Paliga, Rafał Wiench, Joanna Wysokińska-Miszczuk
Szynowanie zębów rozchwianych z jednoczesnym odtworzeniem utraconego zęba – opis przypadku

ARTYKUŁ Z FILMEM

Obejrzyj film
84
SPECJALISTA RADZI  
Profilaktyczne płukanie jamy ustnej płukankami z fluorem przez dzieci przedszkolne. Jakiej szczoteczki używać do pielęgnacji jamy ustnej 3-letniego dziecka. Czy używać cementu szkło-jonomerowego do profilaktycznego lakowania bruzd
86
STRESZCZENIA
Aleksandra Kulas
Parestezja nerwu zębodołowego dolnego wywołana zębopochodną infekcją związaną z dolnym zębem przedtrzonowym
88
Z SIECI
90
Marzena Pytlarz
Po co dentystom mediacje?
95
Marzena Pytlarz
Co nowego w prawie? – grudzień 2016
Nowy punkt

Szanowni Państwo,

Temat miesiąca bieżącego numeru „Magazynu Stomatologicznego” dotyczy recesji dziąsłowych. Znajdą w nim Państwo ciekawe artykuły poświęcone zarówno epidemiologii tej patologii, jak i dotyczące leczenia recesji.  Równie interesujące prace zamieściliśmy w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA, jednak ja chciałbym Państwa zachęcić do zapoznania się z  artykułem w dziale  NOWOCZESNE LECZENIE – METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA. Artykuł ten dotyczy  szynowania rozchwianych zębów z jednoczesnym odtworzeniem utraconego zęba. Autorzy, poza bogatą dokumentacją fotograficzną, wykonali także film, który zamieściliśmy na naszej stronie internetowej: www.magazyn-stomatologiczny.pl. Jak zawsze pod  koniec numeru zamieściliśmy omówienie ciekawego, w mojej ocenie, artykułu z piśmiennictwa światowego. Tym razem jest to opis kilku przypadków parestezji nerwu zębodołowego dolnego wywołanych zębopochodnymi infekcjami związanymi z dolnymi zębami przedtrzonowymi.
 
Jako że niedługo ferie, a niektórzy z Państwa przed urlopem, życzę ośnieżonych stoków i słonecznej  pogody!
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski